Slutsåld!

 

Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Ta Plats nr 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord
Torsten Bergman       

En urmakares resor och utfärder
Gunilla Lindholm   

Ruukkien raitit ne rasajaa
Antti Hernesniemi    

Åns egen badkultur
Sonja Harju  
    

Kammen är huvudsaken
Asta Seppänen    

Av ryssen bortförda
Stefan Nylander   
 

Kungsvägen genom Pojo
Olle Blomqvist     

Kungsvägen genom Snappertuna
Svante Lindholm   

Vardagen tar plats i det heliga rummet
Torsten Bergman  

Kontrollassistenten ett minne blott
Synnöve Mansikkaniemi 

Sanatoriet i Lappvik
Carita Sundell 

En kulturmiljö
Ture Wester

Mediciner slog ut arbetsterapin
Beatrice Johansson