Slutsåld!

Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Ta Plats nr 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord
Torsten Bergman                                                                                                    

Tvåspråkigheten i västra Nyland på 1830-talet
Christer Kuvaja                                        

Karjaan työväen kulttuuriharrastuksia1900-luvun alusta lähtien
Heikki Mansikkaniemi   

Ödesgemenskap, Mjölbollstad sanatorium ett slutet samhälle  TB                                      

Förvaring?? kåseri VN 1985
Gurli Nurmi                                                                        

Lekboll i ödesgemenskapen, intervju med Gurli Nurmi
Torsten Bergman                      

Besök i Mjölbollstad museum
Ulla Blomgren                                                                  

Mjölbollstad sanatoriemuseum, bildsvep  TB                                                                    

Den medicinska tuberkulosvården
Sonja Harju                                                                

Självhushållningen
Beatrice Johansson  
                                                                         
Sanatorieinstitutet ny start för patienterna

Synnöve Mansikkaniemi                                 

Plock ur Mjölbollen, patienttidningen  TB                                                                        

”Keuhkotauti” Pohjanmaalla
Antti Hernesniemi                                                               

Erfarenheter från Mjölbollstad ut i världen
Håkan Hellberg                                             

Tuberkulosen i österbottnisk vardag
Ture Wester                                                             

Läppträsket – historielöst naturskydd?
Holger Wickström                                               

Perspektiv på hembygdskänslan
Torsten Bergman                                                          

Kasslers korvfabrik, en avslutad epok i Ekenäs industriliv
Asta Seppänen