Säljs för  6 euro!

Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Ta Plats nr 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord 
Leva lokalt i en global värld   
Torsten Bergman

Platser för reflektion    
Synnöve Mansikkaniemi

Vad skolleda kan leda till  
Carita Sundell

Det stod i tidningen år 1918   
Johan Pyy

Den försvunna byn Djäkenkulla i Pojo 
P-O Blomqvist

Lars Nybergs opublicerade minnen  

Min särbo Lars Nyberg  
TB

Två hemman ett samhälle   
TB

Stationssamhället - ett egenartat samhällsbygge
TB

Studiecirkeln som idéverkstad  
Asta Seppänen

Ett urbant kulturkafé Bakgården  
TB

En butik genom tiderna   
Kaj-Mikael Wredlund

Uppbrott och förankring   
Ture Wester

Min mormor till sjöss    
Gunilla Lindholm

Det materiella minnet    
TB

Gardbergs i ny skepnad  
TB