SLUTSÅLD


Ta Plats nr 16

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehållsförteckning:

 Förord, Beatrice Blåfield

Bland sockerbitar och kappsäcksfabriker i Nordens Paris, Janina Öhman

Karl-Artur Lönnberg - Sadelmakaren som blev kappsäcksfabrikör, Bruno Lönnberg

Papperskvarnen i Thomasböle, Yngve Malmén

När Pojo blev rött
Arbetarrörelsen i kommunen1900 - 1907, Rolf Johansson

Junkarsborgs pålspärr
Möjligtvis en 700 år gammal vattenfälla, Kim G Björklund

Vindspelet vid Junkarsborg, Kim G Björklund

Rapport över utgrävningarna vid Junkarsborg, referat Alfred Hackman

Lefvande bilder "Leffa" filmvisningar i Karis, Synnöve Mansikkaniemi

Karjaa on Suomen Toscana!, Irja Bergman

Tuna stad, Svante Lindholm

Karis cykelcentral - cyklar med mera i tre generationer, Robert Louhimies

"Ni river vår fina fabrik"
Nostalgi och förändrad identitet
efter nedläggningen av stålverket i Koverhar 2012, Christoffer Holm

Förbudslagstiden i gott minne, Benita Malmberg

Maanviljelijäin Maitokeskus, Karjaa, Mauri Ojala

På historisk färd till arbetarnas Västnyland, Beatrice Blåfield