Säljs för 6 €

Ta Plats nr 15

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehållsförteckning:

Förord, Christer Kuvaja
Bruksarbetarna och språkfrågan under upprorsåret 1917, Matias Kaihovirta
Finska kyrkor i västra Nylands svenskspråkiga församlingar 1721 - 1850, Christer Kuvaja
Svartå från förr på glas och bild, Beatrice Blåfield
Minnena inspirerar, Patrik Nyman
Hur Karis blev en järnvägsknutpunkt, Jan-Erik Wiik
Flyktingarna som inte förblev främlingar, Beatrice Blåfield
Karjalaisten asuttamisesta, Irja Bergman
Flyktingfamiljen från Arbil fick hem och trygghet i Karis, Karola Holmström
Gamla hantverk till heders, Göran Fagerstedt
Den underskattade funkisarkitekturen, Beatrice Blåfield
Att skapa ett hem - Centralgatan 47, Karis, Carl-Johan Sandberg, Gunilla Lindholm
Villa Billnäs trädgårdsskola, Gunilla Lindholm
Lisa Geijer trädgårdsmästare, lärare, skribent, företagare, Gunilla Lindholm
Ekenäs stads egen posthistoria åren 1735 - 2015, Torsten Söderström
Livet på Karis prästgård 1951 - 1973, Olof Selroos
Barndomsminnen från Bangatan 61, Frej Sjöman
Tredje gången gillt, lokalhistoriskt samarbetsforum i höst, Torsten Bergman
På spaning efter Karis första kyrkplats, Kim G Björklund