Säljs för 6 euro!

Ta Plats nr 14

Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Ministeriet för Undervisning och Kultur har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehållsförteckning:

 Förord, Torsten Bergman
 Hur ser en hembygdsforskare ut, Torsten Bergman
 Tomas Tranströmer om forskarblicken
 Det som vi har gemensamt, Emina Arnautovic
 Hembygdsforskningens möjligheter, Holger Wester
 Låt berättelsen komma, Torsten Bergman
 Människan i topografin, Torsten Bergman
 Den museala vardagen, Torsten Bergman
 Blind berättare på fiskartorpet i Leksvall, Gun Herranen
 Gymnastik - gnistan till gemenskap, Synnöve Mansikkaniemi
 Metaforens nödvändighet och möjlighet
 När löper (lag)spelet? John Vikström
 Karis idrottspark har olympiska kopplingar, Holger Wickström
 Stationsamhällets historia berättad ur finskspråkig synvinkel, Gunilla LIndholm
 Keijo Hummelin - paikallishistoria ja Euroopan historiaa,  Irja Bergman
 Jimmy Granroths Karis, Synnöve Mansikkaniemi
 Vad är en historik, Torsten Bergman
 Inbjudan