Säljs för 6 euro!

Ta Plats nr 13

Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Ministeriet för Undervisning och Kultur har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehållsförteckning:

Förord, Torsten Bergman

Lokalarkivet Arresten 2015, Gunilla Lindholm

Lokalarkivet Arresten 10 år, Torsten Bergman

Herrmans Handelsträdgård, Frida Nyberg

"Lär att använda växtfödan bättre", Gunilla Lindholm

Tidiga Talkoinsatser, Gunilla Lindholm

Från mikroskop till almanackor, Torsten Bergman

Robert Boldt finner sig till rätta i Stockholm, Torsten Bergman

Hankolainen taidegraafikko Heikki Kukkonen, Solveig Eriksson

Lokalhistoria i behov av egen vokabulär, Torsten Bergman

Metaforens nödvändighet och möjlighet, John Vikström

Hantverkarkvarteren kring torget i Ekenäs, Beatrice Blåfield

Ett färgstarkt företag, Synnöve Mansikkaniem

"Stajonsbackan" och lite till, Torsten Bergman

Linpoeten och bandvirtuosen Barbro Gardberg - ett vänporträtt, Marina Eker-Geust

Gunnar Forsström, en Svartåbördig konstnär, Christina Harling

Människor, torp och stenbrott i Sonasund, Ingå, Benita Malmberg och Christian Holm