Säljs för 6 euro!

Ta Plats nr 11

Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Ministeriet för Undervisning och Kultur har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehållsförteckning:

Ledare, Torsten Bergman

Riggert Munsterhjelm och färgen i naturen, Solveig Eriksson

Vad är en forskarblick?Torsten Bergman

När dynamiten kom till Hangö, Yngve Malmén

Ode till Drottningberget, Charles

Mina rötter i två miljöer, Sottunga och Öja, Håkan Hellberg

Två främmande fåglar i Ekenäs, Folke Wickström & Jerker Örjans

Till minnet av bildkonstskolan i Västnyland, Beatrice Blåfield

Ensam stark eller splittrad, bildkonstskolorna i Borgå och Raseborg, Beatrice Blåfield

Brudkistan och tidig äldreomsorg, Gunilla Lindholm

Äldre tiders jordbruk på Strömsö, Markku Mansner

Åke Wickström på världshaven, Holger Wickström

Handboll i Finland handboll i Västnyland, Robert Lindberg

Itäkarjalaisuutta Raaseporissa. Se svensk version: Irja Bergman

Kvinnlig aktivism för över 80 år sedan, Christina Harling

Funkis i Karis, Kim Björklund

Byoriginal i Karis, Holger Wickström

Minnen på öppen plats och Det var en gång, dikter från Karis, Torsten Bergman

Nya skribenter i Ta Plats