Slutsåld!

 

Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Ta Plats nr 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

Perspektivlöshet, redaktörens förord
Torsten Bergman

Miljömedvetenheten i Karis vaknade när Feldts stuga revs
Torsten Bergman

En lokal aktivist, kort om Per Österberg 

Fram med kulturen, fram med arkivet  
Kim Björklund

Mentalvårdaren Åke Wikström förstår sig på trasiga föremål
Torsten Bergman

Nostalgi och uppfinningsrikedom, Arbetets museum i Ekenäs
Inga Björk, Britta Lindblom

Skomakarsonen Fjalar Wiberg minns sin far   
Asta Seppänen

Den sturske Montgomery av Vivi Horn   
Kaj-Mikael Wredlund recenserar

De vitas tack till tyskarna      
Sonja Harju

Unika tidsbilder i en ung flickas brev i april 1918   
Torsten Bergman

Karis telefon Ab, sponsorsida      

Backers - ett arv från 1694, sponsorsida    

Vägs ände för folkskollärarinnan i Öby    
Carita Sundell

Varifrån vi kommer... kort om Olle Blomqvist    

Rågrinden och friherre Hisingers vägavgifter   
Per-Olof Blomqvist

Ett försvunnet trädgårdsrum, John och Göta Gardbergs hem 
Gunilla Lindholm

Sammandrag         

Yhteenveto