Ta Plats 25

Konstsamfundet, Stiftelsen för Ekenäs Sparbank, Sparbanksstiftelsen i Ingå
bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehåll: 

Ledare - Nya och gamla kulturhus, Kim Björklund
Föredragsafton om kriget i Ukraina, Kim Björklund 
Arbete för fred - En folkrörelse i Västnyland, Ann-Marie Lindqvist
Feministerna i Västnyland, Ann-Marie Lindqvist
Ekenässonen Paul Henrik Fager - Nordens största hälsoförkunnare, Camilla Berggren
Svenska toner i Ekenäs - Den första sång- och musikfesten 1891, Meri Arni-Kauttu
Kotoisin Mustion ruukilta - Kulttuuriperinnöstä, Jouko Kiviranta
Henrik Johan Kreij - Bruk, sågar, kvarnar, gods och affärer, Kim Björklund
Slutet= början - Från industri till konst i Fiskars bruk, Robert Louhimies
Bilden i arkivet, Gunilla Lindholm
Butikslivet snart dokumenterat även i Karis, Christoffer Holm
80 år sedan evakueringen - Nu får minnena liv i filmhistoriskt filmprojekt, Christoffer Holm
Att skriva en bok - Lokalhistoriskt storprojekt om handelsmän och affärer i Hangö, Ben Ferm
Pojos historia blir skriven - Pojo kommuns historia, Matias Kaihovirta
STORKARIS! - visioner från förr, Sonja Harju & Gunilla Lindholm
Skrivlust i Gardbergs hus, Beatrice Blåfield
Låga trösklar och högt i tak - Välkommen till Gardbergs, Kim Björklund & Thua-Lill Eliasson