Ta Plats 22

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehåll:

Ledare - Arkiven i Fokus, Kim Björklund

Minnen från bibliotekt i Fokus, Ros-Marie Malm

Fokushuset 1973 - 2020

Femton fängslande arkivår i polishäktet, Gunilla Lindholm

Samhällets minne koncentreras, Robert Louhimies

Historien om Karis 1326 - 2026, Kim Björklund

Mäkihyppyä Fiskarsissa, Kåre Pihlström

Vrak i Hangövattnen, Laura Lotta Andersson

Blad från industrihistorien i Ekenäs, Henrik Bäcksbacka

Reflektioner kring en gammal glasplåt, Gunilla Lindholm

Om bebyggelse och bosättning i Barösunds yttre skärgård, Krister Hamberg

Råar, rårösen och rör, Kim G. Björklund

Ferdinand Timperin värikäs elämä, Kristin Lauharo

Kristusskulpturen som återuppstod ur arkivet, Agneta Sjöblom

Pusselbitar blir historia, Christoffer Holm, Julia Öhman, Camilla Linko, Tommi Kippola,               Carl-Erik Strandberg