Sälöjs för 6 €

Ta Plats nr 18

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehållsförteckning:

Förord, Matias Kaihovirta

John Gardberg och den tysta minneskulturen, Victor Wilson

Svartå bruk under oroliga tider 1895 - 1918; Bengt Sundvik

Hjalmar Linder ja sopivuuden rajat, Aapo Roselius

Historia avspeglad i fem kvinnors liv, Anna Lindholm

Socialdemokraten som räddade Sigurdskåren, Matias Kaihovirta

Inkoo ja Västankvarn sisällissodassa, Heikki Mansikkaniemi

Dragsvik som lokalt fångläger våren 1918, Sture Lindholm

Axel Åhlström och fånglägret i Ekenäs hösten 1918, Rolf Johansson

Amnestifrågan 1918, Stefan Degerlund

Liv som gick till spillo. De krigsdöda västnylänningarna 1918, Magnus Westerlund

Spår under ofärdsår, Synnöve Mansikkaniemi

Kalk-Petter – 1900-talets entreprenör i Västnyland, Henrik Ekberg

Socialt ansvar för föräldralösa barn i Västnyland efter våren 1918, Beatrice Blåfield

Maakunnan omasta graniitista, Aapo Roselius

Sodan voittajat ja sisällissodan muisto Länsi-Uudellamaalla, Aapo Roselius