22. Max Frelander

22.12.2022 kl. 00:01

Han satte sin prägel på Billnäs

En av amerikavillorna i Pentby, Billnäs.
Foto: Nils Bäckman 1980-tal/Lokalarkivet Arresten

 

För den som rör sig i Billnäs, närmare bestämt i Pentby, strax utanför Karis centrum, är det inte svårt att lägga märke till de säregna huslängorna, de långsmala arbetarbostäderna som i folkmun kallas för Amerikavillor. Med inspiration från studieår i New York tog arkitekt Max Frelander med sig amerikanskt byggnadsmönster hem till sitt ritbord, genom att konstruera byggnaderna med dubbla plankväggar samt med rappning på bägge sidor om väggarna, d.v.s. innanför och ytterom. Amerikavillornas stora rutiga fönster och egenartade höga takkonstruktioner är likaså unika i våra breddgrader. Villorna uppfördes åren 1910–1920 då bostadsproduktionen kring bruket tog fart. De ursprungligen 19 villorna gav hem åt både tjänstemanna- och arbetarfamiljer.
 

Max Frelander ritade flera andra iögonfallande dekorativa byggnader för både Pojo och Karis. Han är arkitekten bakom Ritkontoret (1915–1916), Grepfabriken (1917) och troligtvis även Disponentvillan i Billnäs bruk. I Karis ritade han bland annat Karis-Billnäs samskola som dessvärre brann 1918 endast fyra år efter uppförandet. 

Också i Hangö fattade beslutsfattarna tycke för Frelanders formspråk, då hans förslag till stadens blivande badpensionat vann ett första pris 1911. Men byggnaden som skulle ha fått sin plats i Badhusparken förverkligades emellertid aldrig. Byggnadskommittén motiverade sitt beslut i en skrivelse riktad till stadsfullmäktige i augusti 1912, med att projektet skulle bli alltför kostsamt. Andra exempel på Frelanders stilkonst är Helsingfors arbetarförenings nationalromantiska granithus på Broholmen och Hamburger Börs i Åbo. 

Arkitekt Max Frelander (1881–1949) var bosatt i Helsingfors. Han inspirerades av den tidstypiska stilriktningen jugend i början av 1900-talet. I Italien går stilen under namnet Stile floreale ("blomstil") vilket gör skäl för namnet. Stilen präglade Frelanders konstnärskap inom både arkitektur och möbeldesign. En stor del av sitt yrkesverksamma liv delade Frelander med sig av sin yrkeskunskap. Han var chef för Helsingfors Snickeriskola åren 1907–1915 och därefter fungerade han under två decennier som både lärare och chef för Ateneums möbelavdelning i Helsingfors.


Max Frelander har ritat Grepfabriken i Billnäs bruk.
Foto: Beatrice Blåfield

 

Med goda skäl kunde man motivera en minnesplakett tillägnad Max Frelander på någon av hans ritade byggnader i Billnäs.

Text: Beatrice Blåfield