20. Johannes Roos

20.12.2022 kl. 00:01

Urmakaren i kyrktornet

Urmakaryrket har långa traditioner i Ekenäs. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet fanns flera mästare i staden som hade både lärlingar och gesäller. Johannes Roos (1885–1968) var född och uppvuxen i Helsingfors, men hade tillbringat småbarnsåren och de flesta sommarloven i Ekenäs. Sommaren 1899 började han som lärling hos urmakaren J. F. Sanngren d.y. i Ekenäs. Efter Sanngrens död 1904 skötte Roos verksamheten och övertog rörelsen 1907. År 1909 gifte han sig med lärarinnan Ella Berg och paret fick två barn.

Största delen av urmakarens tid gick åt till att reparera, putsa och smörja mekaniska klockor. En viktig del av Roos´ arbete var att sköta tornuret i Ekenäs kyrktorn. Väder och vind påverkade uret på olika sätt under åren. Minst en gång i veckan skulle uret dras upp, d.vs. ”spännas”. Roos skötte tornuret från 1902 ända till 1960. Ett annat viktigt arbetsområde var skötseln av uren i Billnäs bruk dit han första gången reste tillsammans med Sanngren 1902. Två gånger i månaden åkte han till Billnäs ända fram till slutet av 1952. Sista gången han var i Billnäs hölls en avskedsfest för honom och han fick boken ”Billnäs bruk 300 år” i gåva. Johannes Roos skötte också om kommunens, sjukhusets och många företags klockor i många år.
 

Roos uraffär vid Långgatan 17 i Ekenäs, Raseborg. Foto: Gunilla Lindholm 2022.

 

Så småningom fick han också flera förtroendeuppdrag i staden samt deltog aktivt i olika urmakarorganisationers verksamhet. Familjen Roos var aktiv i församlingen, de deltog i sång- och evangeliefester och gjorde gärna utfärder och resor.

Johannes Roos gjorde i unga år gärna resor till fots och med tåg och redogjorde för dem i sina dagböcker. Roos hade många lärlingar i sin affär, varav några blev urmakare. Sonen Åke började som urmakarlärling i affären 1934, han var då fjorton år gammal. Affärens verksamhets-område sträckte sig från Hangö i söder till Fagervik och Ingå i öster och till Tenala i väster. I Ekenäs verkade samtidigt med Roos urmakarna Axel Lindblad, Emil Ekman och Axel Skog. År 1955 övertar sonen Åke urmakerirörelsen och flyttar affären från Nikolaigatan 4 (Gustav Vasas gata) till Långgatan 17. År 1990 överlåter Åke Roos verksamheten till sin son urmakare Håkan Roos. I dag 2022 innehas affären av Håkans son, urmakare Erik Roos. Affären där fyra generationer Roos har verkat och verkar än, är unik i Finland, en av Raseborgs pärlor.

Text: Gunilla Lindholm

Förkortat ur artiklar i Ta Plats nr 5 och nr 7. Se vidare där, också angående källorna.

Läs artikel i Ta Plats 5