16. Asta Seppänen

16.12.2022 kl. 00:01

  Med Fokus på arbetarkulturen

Asta Seppänen var en av drivkrafterna som byggde upp Arbetets museum som numera är inlagt i Västra Nylands Landskapsmuseum Leira. Hon ville visa att Ekenäs varit en hantverkarstad som senare blev relativt rik på industrier. Klipp ur Ta Plats nr1.
 

Asta Seppänen var länge en betydande personlighet i det politiska livet i Ekenäs och hon kämpade alltid för kvinnornas situation ända sedan hon som barnskötare blev vald till TCO:s huvudförtroendeman på Västra Nylands kretssjukhus (VNKS) 1979. Senare på 1990-talet när VNKS, Ekåsens sjukhus och Mjölbolsta sjukhus hade fusionerats inom Nylands sjukvårdsdistrikt, blev hon huvudförtroendeman på heltid.

När arbetarnas bildningsförbund (ABF) firade sitt 100-årsjubileum i Ekenäs 2002 ordnade ABF samma år en utställning som presenterade traktens arbetarkultur. En studiecirkel inom Västra Nylands studieorganisation ledd av Asta Seppänen stod för insamlingen av material. Utställningen visade hur de anställda vid Ekenäs Klädesfabrik Ab och Pojovikens Klädesfabrik Ab arbetade och hur de tillbringade sin fritid i hemmen.  

När hon blev pensionär ägnade hon mycket av sin tid åt att forska i Ekenäs arbetarkultur, bl.a. skrev hon artiklar i tidskriften Ta Plats nr 1 - 5 och 8 – 10 (Kasslers korvfabrik nr 4, Leiras nr 8 - 9 och Gennarby mejeri nr 10).

Som studiehandledare inom ABF i Ekenäs var Asta Seppänen en inspirerande kraft i även dessa utställningar:
- Kvinnlig hantverkarkonst i Arbetets museum. 
- En utställning om medicinfabriken Rohto som blev Leiras.
- Hennes sista utställning blev Gennarby mejeri och bageri. Hon tog reda på vilka personer som syns på alla foton. 
”Jag har trakasserat alla Tenalabor jag mött på Ekenäs torg för att identifiera personerna på bilderna”, kommenterade hon utställningen.


Asta Seppänen föddes i Tenala 1940. Samhällets olika vårdfrågor stod henne nära och med dem var hon politiskt aktiv fram till sin död 2014.
Foto: Västra Nylands bildarkiv.

Text: Synnöve Mansikkaniemi