13. Lucia

13.12.2022 kl. 00:01

 Första folkvalda lucian i Finland

Lucia Heidi Sandström med sitt luciafölje 1948.
Foto: Västra Nylands bildarkiv


Heidi Sandström (gift Nyberg) var otvivelaktigt den första folkvalda lucian i landet och Västnylands första lucia. Hon röstades fram av tidningen Västra Nylands läsare år 1948, då 21 år gammal. Folkhälsan var medarrangör i festligheterna som den finlandssvenska journalisten och tv-producenten Allan Schulman framarbetat.  Lucia Heidi turnerade i västra och mellersta Nyland och spred glädje och ljus där hon skred fram med sitt följe. Och som brukligt är än idag, fick också hon ett luciasmycke att behålla till minne av sitt uppdrag.

Lucia Heidi Sandström (1927–2001) växte upp på familjens gård Eskils i Evitskog, Kyrkslätt. Heidi gick lärarseminariet i Ekenäs. Hennes musiklärare Sigurd Snåre komponerade sånger som hon framförde, ibland tillsammans med sin syster Gudrun som sjöng altstämman medan Heidi var sopran. Heidi spelade också Anna i ”Värmlänningarna” på Ramsholmen i Ekenäs. Heidi fick sin första lärartjänst i Helsingfors, senare fortsatte hon sin lärarbana i Esbo. De sista åren som lärare verkade hon i skolan i Evitskog, där hon själv gått som flicka. Heidi var väldigt omtyckt som lärare och värnade speciellt om dem som var svaga.

Hon gifte sig med journalisten Jarl Nyberg 1952, samma år som hon medverkade i den grupp elitgymnaster som uppträdde vid Olympiska spelens öppningsceremoni. Heidi blev pensionär 1988 men hann aldrig njuta av sin tid som sådan, eftersom hon redan tidigare hunnit insjukna i Alzheimer.

Heidi och Jarl Nybergs dotter, Astrid Nikula berättar att hennes mor aldrig uppträdde som lucia för dem, däremot fick hon själv tidigt hemma den rollen.

Svenskfinlands första riksomfattande folkvalda lucia var emellertid Barbro Reihe (gift Wallgren). Hon valdes 1950 till lucia nu med bistånd av Hufvudstadsbladets läsekrets. Konceptet för festligheterna genomfördes också nu i samråd med Folkhälsan och enligt motsvarande koncept som Allan Schulman tagit fram för Västnylands lucia.

Först ut med luciatraditionen i Svenskfinland var ändå Helsingfors Svenska Sångarförbund och det redan 1930. Bland sina medlemmar och i samråd med tidskriften Allas Krönikas läsekrets, röstade man fram Anna-Lena Stormåns från Österbotten. Följande år blev Elisabeth Aminoff hemmahörande i Bromarf och studerande i Helsingfors, vald till Sångarförbundets och tidskriftens lucia.
 

 

Foto: Canva

Text: Beatrice Blåfield

Källa:
Brevledes kontakt med Astrid Nikula, Lucia Heidi Sandströms dotter, oktober 2022.
Intervju med Helen Aminoff-Karlsson 29.10.2022
Svenska Yle, Vem var Finlands första Lucia? publicerad 12.12.2013