8. Lisa Geijer

08.12.2022 kl. 00:01

Trädgårdsmästare, lärare och skribent

Lisa Geijer var under förra halvan av 1900-talet en känd person i västra Nyland, men också inom trädgårdskretsar i övrigt.

Elisabeth ”Lisa” Ölander föddes i Stockholm 1889 och växte upp i Sordavala där fadern var trädgårdsmästare. Hon utbildade sig till trädgårdsmästare vid Villa Billnäs Trädgårdsskola i Billnäs. Hon gifte sig med Gösta Geijer, rektor vid skolan, år 1909. Paret fick tre barn. Lisa Geijer undervisade i trädgårdsskolan under 1910-talet, hon engagerade sig också i den lokala marthaföreningen. Under 1920-talet innehade hon flera butiker i Ekenäs, men hade ingen större framgång med dem.

 

Villa Billnäs Trädgårdskola i början av 1900-talet. Vykort/ Bildsamling Ranta/Lokalarkivet Arresten

 

Lisa Geijer undervisade i trädgårdsskötsel och planering vid Högvalla hushålls- och trädgårdsskola i Karis omkring 1920 och senare vid Högvalla seminarium i Borgå under 1930-talet. Hon fortbildade sig kontinuerligt genom att delta i olika kurser. År 1942 anställdes hon som trädgårdsmästare vid Ekenäs seminarium, en befattning som hon innehade ända till sin pensionering. Seminariets trädgård fungerade som en handelsträdgård med egna anslag. Trädgårdsmästaren ansvarade för driften och skötseln, liksom för undervisning och handledning av eleverna i odling och trädgårdsskötsel.

Lisa Geijer var en aktiv skribent och medverkade med artiklar om sin bransch i både trädgårdstidskrifter och dagstidningar t.ex. Västra Nyland, Hufvudstadsbladet och Stockholmstidningen. Hon höll också trädgårdsrelaterade föredrag i radion. Från 1937 fram till sin död verkade hon som redaktör för tidskriften Lantmannabladets trädgårdssidor. Tidskriften utkom en gång i veckan. Hennes artiklar handlar om det mesta inom trädgårdsbranschen, allt från odling till planering. Hon reste runt på mässor och besökte trädgårdar i Norden och Europa och delgav sina intryck därifrån. Artiklarna riktade sig främst till yrkesfolk.

Lisa Geijers största intresse var trädgårdsplanering. Hon planerade många trädgårdar i västra Nyland. Hon skriver 1945 bl.a. ”Trädgården är en rik källa att ösa visdom och kunskap ur. Även i det praktiska arbetet finner man tillfredsställelse och njutning om man har hjärna och hjärta med. Då infinner sig arbetsglädjen, en av människans största och sannaste lyckokänslor.” Lisa Geijer avled kort efter sin pensionering 1952 i stroke.
 

Lisa Geijer var också med om att grunda Västra Nylands Trädgårdsförbund 1945 tillsammans med Josef Herrmans, Gunnar Ekholm, Bjarne Lönegren, K. E. Liljeström och Assar Lindbom. Bilden troligtvis tagen vid Ekenäs Seminarium 1946.
Foto: Västra Nylands Trädgårdsförbunds arkiv/Lokalarkivet Arresten


Text: Gunilla Lindholm
Förkortat ur artikel i Ta Plats nr 15. Se vidare där, också angående källorna.