6. Lars Nyberg

06.12.2022 kl. 00:01

 Lantbrukare, radioman, kommunalråd och hembygdsberättare

Det är en hel del vi får reda på om Karisbon Lars Nyberg (1905–1999) genom att slå upp namnet i Biografiskt lexikon för Finland. Vi får veta att han studerade vid Tekniska högskolan i Helsingfors och vid Åbo Akademi. Att han ivrade för folkbildning, anställdes av Rundradion och kom därmed från grunden bygga upp den svenska rundradioverksamheten i Finland.
Foto: Gurli Nurmi 1975/Lokalarkivet Arresten.

 

Lars Nyberg var vältalig och en lysande föredragshållare, vilket han även praktiserade i och med att han fick ansvar för rundradions svenskspråkiga sändningar, där han själv stod för ett flertal föredrag. 

Efter krigsåren 1942 tog Lars Nyberg över hemgården Borgmästars, som funnits i släktens ägo allt sedan 1700-talet. I hjärterötterna var Lars Nyberg Karisbo. Han engagerade sig i hembygdens framtida välmåga och i dess historia. Det gjorde att han också lade ned stor energi på det kommunala arbetet, vilket medförde att han satt som ordförande i köpingsfullmäktige i tvenne repriser, sammanlagt i tjugo år. Därtill innehade han en hel del andra kommunala förtroendeuppdrag. Han hade ledande poster inom bland annat Karis sparbank, Andelsboden, NSP i Karis, Rotary, Karis fornminnes- och museiförening och Karis ungdomsförening. År 1970 blev han utnämnd till kommunalråd. Det var för övrigt han som köpte det gamla fallfärdiga stockhuset beläget i Pojo, med avsikt att få det flyttat till Karis. Stockbyggnaden blev till den nuvarande Antkärrgården, som i dag har sin plats invid Strandparken i Karis, detta långt tack vare medlemmar inom dåvarande Karis musei- och hembygdsförening och deras ihärdiga arbete i talkoanda.

Framför allt var Lars Nyberg en lysande skriftlig berättare, värd att åter upptäckas och läsas av en ny generation Karisbor. Få skribenter kan så engagerat som Lars Nyberg teckna ned iakttagelser från sin hembygd. Få kan så berörande och varmt som han skildra de personer han mött och beskriver i sin bok Ekon från hembyn. I boken Kriser och ödesår har han tecknat ned händelseförlopp utgående från flertal personers vittnesmål från orostiderna i Karis, motståndstiden mellan åren 1900–1905, mellanåren 1906–1915 och slutligen de gastkramande oroligheterna i bygden under 1916–1918.

Text: Beatrice Blåfield

Läs mer om Lars Nyberg i Ta Plats nr 3

Källor: 
Arkivförteckning över Lars Nyberg, Lokalarkivet Arresten.
Henrik Ekberg, Svenska litteratursällskapet i Finland, Biografiskt lexikon för Finland, 2014.

Lars Nybergs litteratur:
Ekon från hembyn, Ekenäs Tryckeri 1975.
Kriser och ödesår, Ekenäs Tryckeri 1978.
Ingen kyrkby, s. 13–20, Västnyländsk Årsbok 1977
Vägar och stigar i Karisbygden 1987
Vallar och murar 1991
Terrassernas budskap 2001