5. Maria Åkerblom

05.12.2022 kl. 00:01

Sömnpredikant och affärskvinna

Maria Åkerblom som tonåring då hon nyligen inlett sin bana som sömnpredikant.
Foto: Inge-Britt Åkerblom


Att predika i dvala, liksom i sömntillstånd, var något som uppkom speciellt i Savolax i slutet av 1800-talet. Det var för det mesta bondkvinnor eller pigor som främst under nattetid kom med suggestiva profetior med kristet innehåll. Väckelserörelse och pietism verkade som motkraft gentemot den med världsliga makten allierade kyrkan. Nu vände sig kyrkans kontrollerande blick mot dessa profeterande kvinnor. Biskop Gustav Johansson hänvisade till bibelns påbud att kvinnor skall tiga i församlingen.

Dottern till en fattig backstugusittare, född i Snappertuna, hamnade som femåring ut i världen för att förtjäna sitt uppehälle. I den förmögna fosterfamiljen som tog hand om henne var kyrkan livets medelpunkt. Flickan hette Maria Åkerblom (1898–1981) och hon kom att bli en av de mest kända och omskrivna predikanterna under 1900-talet. Maria har själv beskrivit, att då hon som 19-åring genomgått en allvarlig febersjukdom kom hon till någon slags insikt som gjorde henne synsk. En kort tid vårdades hon på mentalsjukhus.

Under inbördeskriget samlade Maria Åkerblom stora folkskaror, ofta mer än 1 000 åhörare. Hennes mod växte. Genom de vita och en väckelserörelse fick hon inbjudan till Karleby.  På de orter där prästerna attackerade henne växte hennes popularitet mest. Hon predikade i kyrkor och församlingslokaler och under nattetid för stora folkskaror. Hon red på en vit häst längs gator som ryttaren på den vita hästen i Uppståndelseboken. Vid altaret lades en säng där Maria Åkerblom låg under ett vitt lakan. I sömntillstånd stod hon upp för att predika. De som motarbetade henne ansåg att hon vara sjuk. Men att få sina åhörare i extatiskt tillstånd, det lyckades hon med.

Maria Åkerbloms anhängare räknas ha uppgått till närmare 700 personer. Men själva rörelsen började avta på 1920-talet. Flera anhängare sålde sin egendom i Karlebytrakten och flyttade efter sin andliga profet till Helsingfors. Då det i Marias krets uppkom rättegångar, våldsdåd, förskingringar, och hon själv blev dömd till fängelse 1927–1933 lämnade närmare 200 anhängare henne. Villa Toivola i Mejlans var de trognas fasta punkt i världen intill det sista.

Foto: Maria Åkerbloms villa i Mejlans, Jouko Tolonen 1956, Sibelius museets arkiv.


Maria Åkerblom påstod att allt hon gjorde och sade kom av en ängel som ledde henne. Men trots det var hon ingen eterisk och skör människa. Hon hade makt och hon kunde bruka den till sin fördel. Efter fängelse började hon med kennelverksamhet och hon var ägare till en exklusiv parkettfirma. Hon lyckades tilltala människor i en orolig och instabil tid med sina extatiska och teatraliska performance. Var hon psykopat?  Det anser Gustav Björkstrand som disputerat om Maria Åkerblom. Gåtfull var hon i varje fall och hennes dragningskraft har åter börjat tilltala vår tids människor.

Text: Meri Arni-Kauttu