3. José Fredenstjärna

03.12.2022 kl. 00:01

 Fred, nykterhet och folkupplysningsarbete


José Fredenstjärna med sin sista årskurs klass 1 i Billnäs småskola 1948–49.
Foto: Bildsamling Ryytty/Lokalarkivet Arresten


José Fredenstjärna har beskrivits som en ovanligt vanlig kvinna i sin tid. Vanlig för att hon utbildade sig till ett yrke som var typiskt för kvinnor, folkskollärare och ovanlig för att hon i en tid av skarpa klassmotsättningar uttryckte en kraftig samhällskritik i brukssamhället.

Josefina Emilia Fagerholm föddes i Helsinge 1883 och dog 1973 i en ålder av 90 år Helsingfors. Efter att ha gått ut lärarseminariet i Helsingfors 1908, blev hon lärare vid Billnäs lägre svenska folkskola. Hennes religiösa intresse gjorde att hon också arbetade som söndagsskollärare i Karis. Hon var en varmhjärtad lärare och uppfostrare.

I början av 1900-talet började hon använda pseudonymen ”Fredenstjärna” och i december 1928 ändrade hon sitt namn till José Fredenstjärna. Hennes val av namn kan ha varit en motreaktion mot kvinnornas underordnade ställning inom samhället och familjen i början av förra seklet.

José Fredenstjärna förhöll sig kritiskt till samtidens materialism och egoism. Efter första världskriget 1919 gav hon ut boken ”Allvarsord i aktuella frågor” där hon debatterade ämnen som krig och fred. Under inbördeskriget 1918 hamnade hon i korselden då tyskarna kom till Helsingfors. De här erfarenheterna bidrog till att hon blev en aktiv försvarare av fred.

Fredenstjärna grundade 1925 i Billnäs en svenskspråkig lokalavdelning till Finlands Fredsförbund, ”Fredsfacklan”.  Hon var föreningens eldsjäl tills hon som pensionär flyttade till Helsingfors. Föreningen hade en aktiv verksamhet med föredrag, medlemsmöten, fester, skördefester, basarer och samkväm. Fredsföreningen ordnade många föreläsningar av gästande fredsvänner. Under ledning av Fredenstjärna kunde föreningen upprätthålla sin verksamhet under Lapporörelsens tid och under tiden då andra världskriget pågick.

Som 18-årig blev hon medveten om alkoholdryckernas fördärvliga inflytande och lovade sig själv att aldrig använda alkohol. Hon blev senare en förkämpe för förbudslagen som trädde i kraft 1919. Under många år var hon sekreterare i Billnäs Nykterhetsförening.

José var en flitig skribent och skrev artiklar i dagstidningar, svensk- och finskspråkiga fredstidskrifter och nykterhetstidskrifter. Ibland använde hon signaturen Erica, som torde komma från nykterhetens symbol, ljungblomman. År 1927 utgav hon fredssånger. Hon gav också ut en egen handskriven tidning med nio nummer per år ”Nykterhetsskriften Myran”.

Fredenstjärnas stora intresse för folkupplysningsarbetet visar sig också genom att hon var sekreterare i Billnäs Marthaförening och medlem i Billnäs bruks biblioteksstyrelse.
 


Billnäs skola, foto Synnöve Mansikkaniemi

Text: Ann-Marie Lindqvist