1. Marie Linder

01.12.2022 kl. 00:01

Feminist och författare

Foto: Kitty Linder i början av 1900, Boissonnas et Eggler, Museiverket

 

På 1800-talet kunde adelskvinnor skriva dagböcker, men franska komedier och samhällskritik, det var ovanligt i Finland. Att bryta mot normer ställda för att inskränka kvinnornas livssfär, det ville  grevinna Marie Musin-Pushkin(1840-1870) göra med sin vassa penna och livsstil.  Marie Musin-Pushkins far tillhörde en av de förnämsta ryska adelssläkterna. Fadern hade hamnat i exil till Helsingfors efter att han deltagit i dekabrist-upproret mot Nikolai I. Sin kärlek hittade han i Emilia Stjernvall, den kända mesenaten Aurora Karamzins syster. Maria blev dock tidigt föräldralös.  I tant Aurora fann Marie sin beskyddare och mentor som utbildade henne. Genom Aurora fann hon sin livsstil. Hon engagerade sig i att förbättra de svagas ställning i samhället. I ”tante Aurores” franska salonger i Villa Hagasund och Träskända rörde sig intellektuellt präglad rysk och internationell adel. Det var en stimulerande atmosfär för den skarpt iakttagande Marie.

Självfallet svärmade friare omkring den unga Marie, en skönhet som hon var. Giftermålet med gardeskapten Constantin Linder 1859 öppnade för Marie kontakter med tidningsmän, intellektuella och konstnärer, en motpol för de mondäna miljöer hon förhöll sig så kritiskt till. Hon uppmuntrades till litterära försök. Hon skrev noveller på svenska i Vecko-biblioteket. Få förstod henne, många hånade henne då hon utkom med sin bok Qvinna af vår tid 1867. Hon hade tagit kvinnofrågan till sig.

Marie tog itu med socialt arbete på Nääs gård (Kytäjä), som paret Linder hade skaffat. Godset bestod av 18 000 ha och sträckte sig genom tre kommuner. Hon uppbyggde sjukvård, sjukhem och tog själv itu med att lindra lidanden som hungeråren hade fört med sig. Den av paret Linder grundade folkskolan är ännu i idag i funktion.

Svartå slott. Foto: Historian Kuvakokoelma, Kustannusosakeyhtiö Kiven kokoelma, Museovirasto 1936.

 

Av parets efterkomlingar ärvde Hjalmar Linder Svartå slott vars arbetsförhållanden han reformerade genom att införa åtta timmars arbetsdag redan år 1908. Moderns humana anda lyste igenom.

Marie var som en lysande stjärna som slocknade snabbt. Hon överskred med sitt engagemang sina krafter. Äktenskapet kallnade och paret gled från varandra. Marie verkade bryta i samtidens ögon alla de normer som kvinnor kontrollerades med på 1800-talet. I Topelius befann hon förståelse och stöd. Han såg henne som en betydelsefull banbrytare för kvinnornas bildning på 1800-talet. Maries hälsa sviktade och sitt slut mötte hon i en överdosering av smärtlindrande kloroform endast som 29 år gammal.

 

Text: Meri Arni-Kauttu