Tillbaka

16. KARISDAGEN

Karisdagen 1983.
Foto: Jörgen Michelsson/Lokalarkivet Arresten, Karis.

 

Karisdagen fick så gott som alla Karisbor att gå ”man ur huse”. Dagen brukade infalla kring det andra veckoslutet i juni. Längs med Centralgatan i centrum stod marknadsstånden i rad och här presenterade brukligt nog också de lokala föreningarna sin verksamhet. Det var också nu som Karis stolt vågade visa upp sin mångkulturella sida.

Tidigare år hade Faces-festivalen tagit försprång under Karisdagen genom att bidra med musik, sång och smaker, för att därpå följande dagar blomma ut till en etnisk festival. Dofter av grillkorv och mera exotiska rätter, lockade från stånden som brukligt var utplacerade i en lång rad vid Centralgatan. Karisdagen var rätt och slätt en sommarmarknad, dock i liten skala.

Den första Karisdagen inföll den 2 juli 1949 kallad ”Nils Grabbe-fest”. Då berättade tidningen Västra Nyland om en omfattande utställning där forntiden förevisades. ”De väldigt fina fornfynd som under de senaste årtiondena gjorts i Karistrakten hör till de absolut märkligaste i hela vårt land. Karistrakten tycks ha varit bebodd i årtusenden och stundom har väl Karis ansetts som 'Finlands huvudstad'.”

Nils Grabbe-festen innehöll tal av professor Erik af Hällström och samtliga ungdomsföreningar i Karis med omnejd medverkade. Alla hus i köpingen flaggade dagen till ära. ”Lyckas det riktigt bra kommer denna speciella dag att i framtiden bli Karisdagen framom alla andra. Man har nämligen tänkt sig att festen skall bli regelbundet återkommande”, skrev en entusiastisk reporter.

Här några exempel på hur Karisdagen har firats i mera modern tid:

År 1996 höll Karis hembygdsförening öppet hus i Antkärrgården, invid Strandparken, med försäljning av lantbruksprodukter samt kaffeservering i det gröna.

År 2002 invigdes Luckan i Karis av dåvarande Västnyländska kultursamfundets ordförande Fredrik Åberg och likaså av dåvarande stadsdirektör Kaj Lindholm. Ännu i början av 2000-talet fungerade det legendariska Café Portman vid Köpmansgatan, dit folk vandrade trötta efter folkyran för att få sig en kopp gott kaffe med läckerheter.

År 2007 förevisade biblioteket i Karis en utställning under namnet ”Gammalt och nytt om gatunamn i Karis”. Utställniingen var sammanställd av Barbara Rosenqvist-Pettersson och Satu Suomela.

Då Karis upphörde med att fungera som stad (31.12.2008) för att ansluta sig till den större stadshelheten Raseborg, tillsammans med Ekenäs och Pojo, firades inte längre Karisdagen.

Beatrice Blåfield

  

Karisdagen på järnvägsstation 1982.
Foto: Mikko Nieminen /Hembygdsarkivet, Lokalarkivet Arresten, Karis.