Tillbaka

13. LUCIA

Luciadagen den 13 december har en lång historia bakom sig. Lucia fanns med i Mikael Agricolas kalender som han gav ut i samband med hans finskspråkiga bönbok Rucouskiria 1544. Några hundra år senare finns luciadagen med i den första finskspråkiga almanackan som gavs ut 1705. Luciadagen var också skolterminens avslutningsdag och fanns nämnd i skolordningen från 1724, då skolavslutningen firades med en luciafest som gick av stapeln den 13 december. Vid den stora namnrevideringen 1929 försvann namnet Lucia ur den finskspråkiga kalendern och namnbäraren Seija tog över den specifika dagen i december. Men däremot ingick luciadagen fortsättningsvis i den finlandssvenska festkalendern.

Jeanette Lind, Karis-Pojo Lucia 1987.
Foto: Gurli Nurmi, Lokalarkivet Arresten, Karis.

 

Den finlandssvenska traditionen med luciafirandet i dess nuvarande form med ljuskrona och tärnor tog form i slutet på 1940-talet. Heidi Sandström (gift Nyberg) var den första folkvalda lucian och även Västnylands första lucia. Hon röstades fram av tidningen Västra Nylands läsare år 1948, då 21 år gammal. Folkhälsan var medarrangör i festligheterna som den finlandssvenska journalisten och tv-producenten Allan Schulman framarbetat. Lucian Heidi turnerade i västra och mellersta Nyland och spred glädje och ljus där hon skred fram med sitt följe. Och som brukligt är än idag, fick också hon ett luciasmycke att behålla till minne av sitt uppdrag.

Hela Svenskfinlands folkvalda lucia var Barbro Reihe (gift Wallgren). Hon valdes 1950 till lucia med bistånd av Hufvudstadsbladets läsare. Konceptet för festligheterna genomfördes i samråd med Folkhälsan och enligt motsvarande koncept som Allan Schulman tagit fram för Västnylands egen lucia. Men först ut med luciatraditionen i Svenskfinland var Helsingfors Svenska Sångarförbund redan 1930. Bland sina medlemmar och i samråd med tidskriften Allas Krönikas läsare, röstade man fram Anna-Lena Stormåns från Österbotten. Följande år blev Elisabeth Aminoff hemmahörande i Bromarf och studerande i Helsingfors, vald till Sångarförbundets och tidskriftens lucia.
Text:​​​​​​ ​Beatrice Blåfield
 

 

Luciafest i Kilaskolan, numera Katarinaskolan 1986. Foto: Gurli Nurmi, Lokalarkivet Arresten, Karis.