Tillbaka

7. NYKTERHETSFEST


Nykterhetsmöte en vårvinter i Finnäs folkskola, Snappertuna, i början av 1900-talet.
Foto: Einar Öhmans arkiv, Lokalarkivet Arresten

 

Nykterhetsrörelsen nådde sin höjdpunkt på 1890-talet och var den största folkrörelsen i storfurstendömet som samlade folk från alla samhällsgrupper. De problem som brännvinet förde med sig skapade svårigheter inom familjer och i närsamhället.

Nykterhetsföreningen i Fiskars hade total nykterhet som motto. Man ville ge upplysning om alkoholens skadlighet och bjöd in allmänheten till sina temöten. Inträdet till mötena var gratis där man bjöd på programnummer med sång, deklamation, bygdemålsberättelser och föredrag. Västra Nylands Nykterhetskrets ordnade på olika håll i Pojo samkväm där nykterhetsföreläsare underströk betydelsen av en förbudslag och om de social problem som spritmissbruk medför.

Text: Ann-Marie Lindqvist

Nykterhetsrörelsen i Billnäs: ett stort sällskap människor samlade i "Lustigkulla". Främsta raden 4:de fr.v är nykterhetsaktivisten Widén och 5:te fr.v är Karl Johan Forsberg (död år 1934, 77 år); han grundade Billnäs nykterhets- och även ungdomsförening.. På fotot finns också enligt uppgift Arvid Åsten, Bonnevier, Emil Lindstedt i (översta raden fr.h) och Gustaf Hällström.
Foto: Fiskars museums bildsamling