Tillbaka

6. SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN

Finland blev en självständig stat 1917 som en följd av den ryska revolutionen. Den 6 december godkände riksdagen i Finland senatens föreslagna självständighetsförklaring. År 1919 fattades beslutet formellt att den 6 december skulle vara Finlands nationaldag.

Under den här dagen står statsmakten, militären och nationella organisationer i centrum. Självständighetsdagen hedras lokalt runt om i landet med flaggning, uppvakning vid de stupades grav, gudstjänster och högtidliga fester. Utdelning av en lång rad förtjänstmedaljer hör även till nationaldagen som kulmineras med slottsbalen med presidentparet som värdar.

Traditionen att lägga ljus i fönstren räknas till en nationaltradition som härstammar från 1800-talet då nationalskalden Johan Ludvig Runeberg hedrades i samband med hans födelsedag den 5 februari. I slutet av 1800-talet blev två tända ljus i fönstren en protestyttring mot förryskningssträvandena. Senare ansågs ljus i fönstren på självständighetsdagen stå för borgerlig fosterländskhet. Numera associeras ljusen i fönstren inte med politisk tillhörighet eller samhällelig position utan anses som en vacker symbolisk handling för att ära fosterlandet, en tradition som alla medborgare i landet såväl fattig som rik, oberoende av politisk tillhörighet har möjlighet att medverka i.
Text: Beatrice Blåfield
 

För att hedra självständigheten tänder vi två ljus i fönstret. 
Foto: Synnöve Mansikkaniemi

 

Hedersvakt vid hjältegravarna i Karis 1970-talet.
Foto: Hembygdsarkivet, Lokalarkivet Arresten.