Högborgerlig interiör - Porvarillinen sisustus


Konsul Höijers interiör, Kungsgatan 4 (Vidar Lindqvists samling).


 (Ekenäs Fotoklubb, Peter Sjöstrand)

 Kungsgatan 4 i Ekenäs.

Romantikens idé- och stilriktningar var en reaktion mot upplysningstidens rationalism och stramhet. I inredning och möbeltillverkning från och med början av 1800-talet ses en frammarsch av upprepningsstilar. Renässans-, nybarock-, och rokokostil samt kombinationer av dessa gav form åt möbler och interiörer i ståndskretsar. Rummen fylldes med möbler, mattor, textilier. Tunga gardiner användes också vid dörröppningar. Uppfinningen av skruvfjädern gjorde stolen och soffan bekväma och stora.
Konsul Frans Höijer inledde tillverkning av lack, polityr, brännvin och likörer vid hemgården på Kungsgatan i Ekenäs. Han var även en uppskattad kommunalpolitiker och kulturmecenat. Hos Höijers möter vi i hans herrum (se bilden) den s.k. Petersburg-Ludwig XVI-stilen, en kombination av nyrenässans och -barock med en fläkt av den populära turkiska stilen: plyschöverkast, tunga borddukar och dynor med stora ornament samt mjuka stolar. Bakom möblemanget står en replika av Venus från Milo. Hyllor, väggar och bordsytor svämmade över av dekorationsföremål. 

 

1800-lukua kutsutaan porvariston vuosisadaksi, jota voi luonnehtia tekniikan ja teollisuuden muutosprosessin ohella myös luonnontieteen vallankumoukseksi. Kansallismieliset ja kansalaisyhteiskuntaa rakentavat liikkeet raivasivat tieltään vanhaa aatelistoa. Porvaristo halusi näyttää vaurautensa ja yhteiskunnallisen painoarvonsa nousua esinepaljoudella. Vallitsi tyhjän paikan kammo ja runsaus miellettiin kauniina. Porvariston asuintalon pohjapiirros muuttui keskeissalista eriytyneiksi maailmoiksi, jossa palvelusväki, perheen asuintilat ja edustuspuoli olivat toisistaan erillään.