Ekenäs seminarium - Tammisaaren seminaari


Emma Irene Åström (Jacobsson, Selma; H. Holmström,  Finna  Helsingin yliopistomuseo)


 (Ekenäs Fotoklubb, Peter Sjöstrand)

 

Ekenässeminariet, som var ämnat för skolning av blivande svenskspråkiga kvinnliga folkskolelärarinnor, invigdes 1871. Staden Ekenäs borgare ställde sig välvilliga gentemot seminariet och erbjöd seminariet byggnader tillhörande säteriet Ekenäs Ladugårdkostnadsfritt. Den mest namnkunniga seminarielärarinnan var banbrytaren Emma Irene Åström, Finlands första kvinnliga magister och en enastående pedagog. Hon blev ledstjärna för den svenska kvinnorörelsen. Som lärare blottade hon för eleverna betydelsen av att uppfylla livet med sanningssökande. Emma Irene till ära skrev Z. Topelius berättelsen ”Stjärnornas kungabarn”. Hon blev hyllad även i Sverige. Den kända pedagogen Ellen Key skrev om henne och som musa inspirerade hon Viktor Rydberg.

Kansakouluopettajan tuli 1800-luvun Suomessa osallistua kansankunnan rakentamiseen ja hänen oli asetuttava mallikuvaksi kansan yläpuolelle. Naisten tulo koulutuksen piiriin vahvisti suomalaisen kansalaisyhteiskunnan syntyä. Koulutetut naiset tulivat yleensä virkamies-, porvaris- tai korkeimmista yhteiskunnallisista luokista. Emma Irene Åströmin taloudelliset mahdollisuudet koulutukseen olivat olemattomat, mutta isoisältä saadut vahvat sivistykselliset esikuvat kannustivat häntä jo lapsena voittamaan opiskelun esteet.