Järnvägen - Rautatie


 Järnvägsbygge i Ekenäs (EKTA-museum, Fagerska samlingen)


 (Ekenäs Fotoklubb, Peter Sjöstrand)

Järnvägsbygget som inleddes i Finland på 1860-talet gynnade städernas borgerskap. En av drivkrafterna bakom Hangö-Hyvingebanan var Ekenäsbon, konsul Frithiof Hultman. Åbo och Helsingfors bekämpade planen för banan eftersom de betraktade Hangö vinterhamn som sin konkurrent. Enligt Hultman skulle utrikeshandel och transitotrafik året om främja alla, inte minst Ekenäs. Ekenäs skulle bli stapelplats för trävirke. På grund av intriger, påbörjades bygget på allvar först 1872. Mark exproprierades, järnvägen korsade gamla vägar och på stadens gator hördes svenska, finska, ryska och tyska.  

Kaupungin porvarit auttoivat auliisti rakennustyön etenemisessä, vaikka muutamat heistä menettivät kaupungille maitaan. Belgiasta ja Englannista toimitettiin viidestä eri työpajasta rakennusmateriaalia Pohjanpitäjänlahden yli rakennettuun rautatiesiltaan vuonna 1873. Kun ensimmäinen juna tuli lopulta Tammisaareen 30.7. ryntäsi suuri väkijoukko ”Hanko”-nimistä suurta ja kirjavaa veturia katsomaan. Sen ääntä verrattiin lehmän ammuntaan. Silta jouduttiin rakentamaan myöhemmin ilmenneiden vikojen vuoksi uudestaan muun muassa Hangon Kuningatarvuorelta toimitetulla graniitilla.