Slottsbacken - Linnanmäki


  (Ekenäs 1845,  von Wright Magnus, Finna Nationalbiblioteket)


 (Ekenäs Fotoklubb, Ulla Johnsson)

Västra Nyland anses vara en historisk och geografisk helhet. Två åsryggar, Lojoåsen mot Hangö, den andra från Sammattitrakten mot Bromarv, ställer uddar, vikar, sund och åar i samma huvudriktning.  Från medeltiden till 1634 bildade Raseborgs slottslän en helhet som omfattade hela nuvarande västra Nyland. Den äldsta fornängen i Finland som upptäcktes i Raseborg 2019 dateras till den tidiga förromerska tiden, ca. 500 f.Kr.

Kuningas Kustaa Vaasa tahtoi tehdä Tammisaaresta kilpailijan Räävelille (Tallinna). Siksi hän antoi kaupunkiprivilegiot (erioikeudet) Tammisaarelle 1546. Slottsbacken on muistomerkki kuninkaan tahdosta. Siellä sijaitsevat keskeneräiseksi jääneen linnan rauniot. Tammisaaresta tuli sittemmin koulu- ja teollisuuskaupunki, satamalle otolliset olosuhteet löytyivät myöhemmin Hangosta.