TILLBAKABLICK - KATSAUS

Under februari och mars 2019 visades Den gamla torparvägen som sammanställdes av Sara Sandholm och Gardberg Center 2006. Utställningen är en bildberättelse om en numera bortglömd byväg i Backgränd, utgående från Bertil Sandholm minnesbilder.

 

Arkivet deltog i Kirjakekkerit-veckan 2019 med utökad öppethållning, dessutom visades plock ur den kommande nya utställningen med trädgårdsmotiv.

Arkisto osallistui vuoden 2019 Kirjakkerit-viikon tapahtumiin pienella erikoisnäyttelyllä.

 

Den nordiska arkivdagen 2019 firades i Arresten med visning på datorskärm av foton från 1950-talet. De besökare som vågade titta in diskuterade ivrigt bilderna och hjälpte dessutom till att identifiera några av dem! Bildvisningen var en del av EKTA:s Ung rebell-projekt. Arkivdagens tema var i år "Arkiven, vårt gemensamma kulturarv".

Vuoden 2019 Pohjoismainen arkistojen päivä vietettiin Arestissa 1950-luvun kuvia katsellessa. Kuvat näytettiin monitorissa ja keskustelu niistä oli vilkas! Tapahtuma oli osa EKTA:n Nuori kapinallinen-projekti. Tämänvuotinen teema oli "Arkistot, yhteinen kulttuuriperintömme".

 

Utställningen KARIS 1917-1919 KARJAA öppnades 22.5.2018. Utställningen visades i arkivet t.o.m. 31.1.2019. I februari 2019 visas den i biblioteket i Ekenäs. Utställningen består av bilder och handlingar ur arkivets samlingar från åren 1917 till 1919.

KARIS 1917-1919 KARJAA näyttely avattiin 22.5.2018. Näyttely oli esilla 31.1.2019 asti. Helmikuussa 2019 näyttely on Tammisaaren kirjastossa. Näyttely koostuuu arkiston kokoelmissa olevista kuvista ja asiakirjoista.

 

 

Arkivet deltog i Kirjakekkerit-evenemanget 2018 med en miniutställning om inbördeskriget 1918. Arresten var eftermiddagsöppen varje dag under veckan 5-10.3.2018.

Veckan var mycket givande med nya besökare och nya kontakter.

Arkisto osallistui vuoden 2018 Kirjakekkerit-tapahtumaan 5-10.3.2018 mininäyttelyllä 'Karis 1918 Karjaa'. Arkisto oli auki joka iltapäivä viikon ajan tuoden mukanaan uusia kävijöitä.

 

 

VN-artikel om utställningen här

    

    

(Foto: Thua-Lill Eliasson)

(Foto: Thua-Lill Eliasson)

(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Arresten firade den nordiska arkivdagen i november 2016 med att öppna en ny liten tillfällig utställning. Temat Vems historia? - Kenen historiaa? bearbetades vidare och blev en ny utställning i maj 2017.

Aresti huomioi pohjoismaista arkistopävää, marraskuussa 2016, avaamalla uuden pienen tilapäisnäyttelyn Vems historia? - Kenen historiaa?, sama teema sisältyy laajentuneena kevään 2017 uuteen näyttelyyn.

 

Lokalarkivet 10 år - Paikallisarkisto 10 vuotta

 


(Foton: Synnöve Mansikkaniemi
Arkivföreståndaren Gunilla Lindholm hade mycket att berätta för vernissagebesökarna 13.5.2015.

Arkistonhoitaja Gunilla Lindholm näyttelyä esittelemässä 13.5.2015.

 

 Lokalarkivets föreståndare avtackad -

 Paikallisarkiston hoitajalle kiitokset erinomaisesta työstä

 

Sonja Harju  avtackades med en specialkomponerad tavla av visionen om Stor-Karis, ritad av Volmar Svaetichin, och med    en dikt av Torsten Bergman.

Sonja Harjulle ojennetaan jäähyväislahja.

 (Foton: Synnöve Mansikkaniemi)

Sonja Harju, lokalarkivets föreståndare sedan 6 år, har lämnat Arresten för friheten i Österbotten. Styrelsen avtackade henne 4 december 2013 för hennes förtjänstfulla arbete i arkivet och önskade henne lycka till i fortsättningen.

Paikallisarkiston ensimmäinen hoitaja Sonja Harju vaihtaa Arestin Pohjanmaan vapauteen 4.12.2013.

 

Nils Erik Villstrands brev till Kultursektionen inom Raseborgs stad

 

 

Den första utställningen i Arresten

Under Karisdagen 10.6.2006 besökte över hundra personer det nygrundade arkivet och besåg den första korridorutställningen kallad "Vem var Hille Finnberg?", Karis troligen första yrkesfotograf som verkade i början av 1900-talet. Förutom arkivets eget material visades föremål ur Karis museisamlingar, bl.a. Hilles kameror, cykel och annan ateljérekvisita. En så kallad fond från Hilles ateljé var utlånade av landskapsmuseet.

 

Upprustning och talkoarbete i Arresten

Karis stad röjde det tidigare polishäktet i Fokus 2005 och överlät det åt Lokalarkivet Arresten.

   

         

Därefter iordningsställdes cellerna på talko av föreningens medlemmar. Också några gymnasieelever bidrog med arbetsinsatser.

 

 

--------------------------------------------------------

Uppdaterad 20.5.2019