TILLBAKABLICK - KATSAUS

I början av 2020 blev det klart att Fokus, där arkivet funnits i 15 år, skulle rivas. Det innebar att arkivet flyttade till nya utrymmen under augusti månad 2020. Arkivsamlingarna flyttades till daghemmet Labyrintens arkivutrymmen (Dalgatan 11), som tidigare inhyst Karis stadsarkiv. Kansliet flyttade in i den f.d. transformatorbyggnaden vid Högbergsgatan 3 i Karis, numera kallad Transformatorn.

                    

Vuoden 2020 alussa kävi selväksi, että Fokus, jossa arkisto oli ollut 15 vuotta, puretaan. Tämä tarkoitti sitä, että arkisto muutti uusiin tiloihin elokuussa 2020. Arkistokokoelmat siirrettiin päiväkoti Labyrintin arkistotiloihin (Laaksokatu 11), joissa eiemmin oli Karjaan kaupunginarkisto. Toimisto muutti entiseen muuntajarakennukseen ositteessa Korkevuorenkatu 3, jota nyt kutsutaan nimellä Transformatorn.

 

Dörren till cell nr 8 flyttade med, den finns nu på väggen i arkivets mottagningsrum som ett minne från åren i Fokushuset.

Putkaovi nro 8 irrotettiin ja otettiin mukaan Labyrintiin, siellä se kiinnitettiin seinään muistona Fokuksesta.

 

Till samma utrymmen som Arresten flyttade under hösten också Pojo lokalhistoriska arkiv, som är ett privat arkiv ägt av Fiskars hembygdsförening.

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto, joka on yksityinen arkisto ja Fiskarin kotiseutuyhdistyksen omistama, muutti syksyn aikana myös samoihin tiloihin kuin Aresti.

 

Utställningen Trädgårdsstaden Karis-Puutarhakaupunki Karjaa öppnades 14.5.2019 och hängde i Arrestens korridor ända till sommaren 2020. Temat utgår från att stationssamhället Karis ursprungligen planerades som en s.k. trädgårdsstad. Den inofficiella planen utarbetades omkring 1915 av lantmäteriingenjör Volmar Svaetichin. Utställningen kan liksom tidigare utställningar lånas helt gratis, se https://gardbergcenter.hembygd.fi/arresten/utstallningar/utlaning/.

 

Näyttely Trädgårdsstaden Karis-Puutarhakaupunki Karjaa avattiin 14.5.2019 ja ripustettiin Arrestenin käytävälle kesään 2020 asti.Teema perustuu siihen, että Karjaan asemayhteisö suunniteltiin alun perin ns. puutarhakaupungiksi. Maanmittausinsinööri Volmar Svaetichin laati epävirallisen suunnitelman noin vuonna 1915. Näyttely, kuten aiemmatkin näyttelyt, voidaan lainata ilmaiseksi, katso https://gardbergcenter.hembygd.fi/aresti/nayttelyt/lainaus/

 

Under februari och mars 2019 visades Den gamla torparvägen som sammanställdes av Sara Sandholm och Gardberg Center 2006. Utställningen är en bildberättelse om en numera bortglömd byväg i Backgränd, utgående från Bertil Sandholm minnesbilder.

 

Arkivet deltog i Kirjakekkerit-veckan 2019 med utökad öppethållning, dessutom visades plock ur den kommande nya utställningen med trädgårdsmotiv.

Arkisto osallistui vuoden 2019 Kirjakkerit-viikon tapahtumiin pienella erikoisnäyttelyllä.

 

Den nordiska arkivdagen 2019 firades i Arresten med visning på datorskärm av foton från 1950-talet. De besökare som vågade titta in diskuterade ivrigt bilderna och hjälpte dessutom till att identifiera några av dem! Bildvisningen var en del av EKTA:s Ung rebell-projekt. Arkivdagens tema var i år "Arkiven, vårt gemensamma kulturarv".

Vuoden 2019 Pohjoismainen arkistojen päivä vietettiin Arestissa 1950-luvun kuvia katsellessa. Kuvat näytettiin monitorissa ja keskustelu niistä oli vilkas! Tapahtuma oli osa EKTA:n Nuori kapinallinen-projekti. Tämänvuotinen teema oli "Arkistot, yhteinen kulttuuriperintömme".

 

Utställningen KARIS 1917-1919 KARJAA öppnades 22.5.2018. Utställningen visades i arkivet t.o.m. 31.1.2019. I februari 2019 visas den i biblioteket i Ekenäs. Utställningen består av bilder och handlingar ur arkivets samlingar från åren 1917 till 1919.

KARIS 1917-1919 KARJAA näyttely avattiin 22.5.2018. Näyttely oli esilla 31.1.2019 asti. Helmikuussa 2019 näyttely on Tammisaaren kirjastossa. Näyttely koostuuu arkiston kokoelmissa olevista kuvista ja asiakirjoista.

 

 

Arkivet deltog i Kirjakekkerit-evenemanget 2018 med en miniutställning om inbördeskriget 1918. Arresten var eftermiddagsöppen varje dag under veckan 5-10.3.2018.

Veckan var mycket givande med nya besökare och nya kontakter.

Arkisto osallistui vuoden 2018 Kirjakekkerit-tapahtumaan 5-10.3.2018 mininäyttelyllä 'Karis 1918 Karjaa'. Arkisto oli auki joka iltapäivä viikon ajan tuoden mukanaan uusia kävijöitä.

 

 

VN-artikel om utställningen här

    

    

(Foto: Thua-Lill Eliasson)

(Foto: Thua-Lill Eliasson)

(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Arresten firade den nordiska arkivdagen i november 2016 med att öppna en ny liten tillfällig utställning. Temat Vems historia? - Kenen historiaa? bearbetades vidare och blev en ny utställning i maj 2017.

Aresti huomioi pohjoismaista arkistopävää, marraskuussa 2016, avaamalla uuden pienen tilapäisnäyttelyn Vems historia? - Kenen historiaa?, sama teema sisältyy laajentuneena kevään 2017 uuteen näyttelyyn.

 

Lokalarkivet 10 år - Paikallisarkisto 10 vuotta

 


(Foton: Synnöve Mansikkaniemi
Arkivföreståndaren Gunilla Lindholm hade mycket att berätta för vernissagebesökarna 13.5.2015.

Arkistonhoitaja Gunilla Lindholm näyttelyä esittelemässä 13.5.2015.

 

 Lokalarkivets föreståndare avtackad -

 Paikallisarkiston hoitajalle kiitokset erinomaisesta työstä

 

Sonja Harju  avtackades med en specialkomponerad tavla av visionen om Stor-Karis, ritad av Volmar Svaetichin, och med    en dikt av Torsten Bergman.

Sonja Harjulle ojennetaan jäähyväislahja.

 (Foton: Synnöve Mansikkaniemi)

Sonja Harju, lokalarkivets föreståndare sedan 6 år, har lämnat Arresten för friheten i Österbotten. Styrelsen avtackade henne 4 december 2013 för hennes förtjänstfulla arbete i arkivet och önskade henne lycka till i fortsättningen.

Paikallisarkiston ensimmäinen hoitaja Sonja Harju vaihtaa Arestin Pohjanmaan vapauteen 4.12.2013.

 

Nils Erik Villstrands brev till Kultursektionen inom Raseborgs stad

 

 

Den första utställningen i Arresten

Under Karisdagen 10.6.2006 besökte över hundra personer det nygrundade arkivet och besåg den första korridorutställningen kallad "Vem var Hille Finnberg?", Karis troligen första yrkesfotograf som verkade i början av 1900-talet. Förutom arkivets eget material visades föremål ur Karis museisamlingar, bl.a. Hilles kameror, cykel och annan ateljérekvisita. En så kallad fond från Hilles ateljé var utlånade av landskapsmuseet.

 

Upprustning och talkoarbete i Arresten

Karis stad röjde det tidigare polishäktet i Fokus 2005 och överlät det åt Lokalarkivet Arresten.

   

         

Därefter iordningsställdes cellerna på talko av föreningens medlemmar. Också några gymnasieelever bidrog med arbetsinsatser.

 

 

--------------------------------------------------------

Uppdaterad 20.5.2019