Tillbaka

14. SKOLAVSLUTNING

Skolavslutningen vid vårterminens slut kallades förr examen. Bakgrunden är från tiden när examen var skolårets höjdpunkt. Då förhördes eleverna i alla ämnen de hade läst under skolåret. Det var en högtidlig tillställning som pågick i många timmar innan sommarlovet började. Förutom elever och lärare närvar även personer med hög ställning i samhället i den stad där skolan fanns. Då examen var avslutad fick eleverna veta om de flyttades upp till följande klass eller om de måste gå om klassen.


I och med folkskolförordningen i mitten av 1800-talet föll examen så småningom bort och man började i stället hålla prov under terminen. Utifrån de resultaten gavs terminsbetyg där det stod om de kunde flyttas upp eller stanna kvar på klass. Benämningen examen kvarstod ändå länge. Numera avser examen student-,  yrkes- eller en akademisk examen.

Ännu på 1960-talet visade man i folkskolan, där det var möjligt på skolavslutningen, upp olika arbeten som eleverna hade gjort. Man hade tecknings-, slöjd- och handarbetsutställningar. Eleverna i de olika klasserna fick sjunga i kör sånger de hade lärt sig under året. De duktigaste fick sjunga solo eller deklamera dikter. På så sätt fick alla visa någonting av vad de hade lärt sig. Läraren fick tacka för året och önska eleverna en vederkvickande sommar som skulle ge dem ork för följande läsår. De som avslutade sin skolgång med en yrkesexamen tillönskades naturligtvis en lycklig framtid i de yrken de kom att välja.

Elever som klarat sig ända upp till gymnasiet och blivit godkända i studentskrivningarna fick sjunga om studentens lyckliga dag efter att ha blivit prydda med en ny fin och vit studentmössa. I Västnyland har det länge varit sed att samlas till fest på restaurang Knipan i Ekenäs innan alla sprids åt olika håll för fortsatta studier. 
Text: Synnöve Mansikkaniemi


De första studenterna från Karis-Billnäs samskola 1942. Här står de på Betels trappa eftersom den nya skolan inte var färdig än efter att den gamla brann ned 1941. Barbro Gardberg andra från vänster i första raden.
Foto: KBS bildsamling, Lokalarkivet Arresten, Karis.

På examensdagen är det tradition att de nybakade västnyländska studenterna samlas på restaurang Knipan i Ekenäs. 
Foto: Rita Pihl