19. Fanny Sundström

19.12.2022 kl. 00:01

 Företagare, hushållslärare och folkbildare


Fanny Cecilia Sundström föddes 1866 i Helsingfors och dog 1940 i Karis. Hon gick i den pedagogiska matlagningsskolan i Helsingfors och i trädgårds-och husmodersskolan i Haapavesi. Skolan gav utbildning åt kvinnor och framstod i tidningsartiklar som sensationell under sin tid. 
Foto: Hille Finnberg omkring 1910/Lokalarkivet Arresten

 

Fanny Sundström har genom sitt idoga arbete, engagemang och sin initiativförmåga påverkat utvecklandet av stationssamhället Karis. Utmärkande är att de insatser som kvinnor bidragit med under vår självständighetstid sällan omnämns i jubileumstal eller i historieböcker.

Fanny Sundström flyttade 1908 från Helsingfors till Karis och grundade Högvalla husmoders- och trädgårdsskola. Tidigare hade hon jobbat som lärarinna i huslig ekonomi. Skolans mål var att ”att väcka intresse, aktning och kärlek för huslig gärning samt arbeta för spridande av kunskap om kvinnans betydelsefulla uppgift i hemmet”.

Kvinnan i hemmet betraktades i början av 1900-talet som grundstenen i det moraliska samhällsbygget. Fanny var ambitiös och reste inom Norden samt till Tyskland och England för att söka ny kunskap. Hon var en av landets första hushållslärare och en föregångare inom vegetarisk kost.

Fanny kontaktade arkitekt Vivi Lönn som ritade Högvalla. Skolhuset stod färdigt 1908 men brann 1915. Efter det var skolan inhyst i Klockars. Den förödande branden var ett stort personligt nederlag.  Så småningom blev skolan ett aktiebolag och största delen av verksamheten flyttade till Hindhår i Borgå och till Boe gård där den verkade fram till 2000-talet.

År 1909 grundade Fanny tillsammans med 30 andra kvinnor en Marthaförening i Karis. Föreningen var en filial till Föreningen Martha i Helsingfors, och till ordförande valdes Fanny Sundström. Fanny verkade också som första ordförande för Västra Nylands Marthadistrikt. Martharörelsen i Finland grundades redan 1899 under namnet ”Bildning i hemmen”.  Marthorna satsade på upplysningsverksamhet och ordnade kurser i matlagning, hemvård, sjukvård, barnskötsel, uppfostran, sömnad, mjölkhushållning, trädgårds-och husdjursskötsel.  Fanny ansåg att det skulle finnas en trädgårdstäppa vid varje stuga. Karis svenska marthaförening anställde en konsulent som gav råd för både planteringar av fruktträd och bärbuskar samt odling av trädgårdsväxter.

Fanny brann för folkbildning också genom sitt engagemang i en aftonskola för arbetare och för samskolan i Karis. Hon satt också i redaktionen för den handskrivna tidningen Stor-Karis. Tidningen på ett tiotal sidor per nummer utkom under åren 1919–1928. Fanny skrev under signaturen Högvallamor.Fannygränd, Högvallagatan och Högvallapark i Karis är uppkallade efter Fanny Sundström.
Bild: Högvalla skola i Karis,  SLS 1555, veterinär Bernhard Åströms samling, 1911.

Text: Ann-Marie Lindqvist