11. Gustaf John Ramstedt

11.12.2022 kl. 00:01

 Språkforskare, forskningsresande och diplomat

John Ramstedt, föddes i Ekenäs 1873. Han anses vara en av den finländska vetenskapens klarast lysande stjärnor, vilket bekräftas av det som står på monumentet på  svenska, finska, japanska och koreanska. Vid avtäckningstillfället deltog både Japans och Koreas ambassadörer, vilket vittnar om att han uppskattades stort i deras hemländer.
Foto: Synnöve Mansikkaniemi

Gustaf John Ramstedts familj var fattig; faderns bruk av starka drycker var en bidragande orsak till detta. Vistelsen i Ekenäs blev kort då fadern ofta sökte sig till andra arbeten. Familjen Ramstedt tvingades därför ofta byta boningsort. Slutligen hamnade familjen i Raunistola i Åbo, en ort som var ökänd för slagsmål och dryckenskap.

Johns lycka blev att han i folkskolan blev god vän med Gunnar Wennerström, vars far hade blivit bekant med Johns far på ett väckelsemöte. Wennerström önskade att även John fick börja i Åbos svenska lyceum där hans son skulle börja. Skolgången avslutades givetvis med ett lysande studentbetyg.

John följde moderns vilja och började studera teologi vid kejserliga Alexanderuniversitet i Helsingfors. Han inledde med att studera latin, grekiska och hebreiska. Även sanskrit ingick i hans studier. Utöver dessa språk tog han kurser i stenografi och esperanto. Därutöver var han engagerad i nykterhets-organisationer som Hoppets här och Hemfrid. Hans fasta punkt under studieåren var moderns släktingar i Ekenäs skärgård.

Efter några år tog han ett avgörande steg i sin yrkeskarriär; han anmälde sig till professorn Otto Donner vid Helsingfors universitet för att tentera i sanskrit. Otaliga blev de resor han sedan gjorde österut. De blev både lärorika och flera gånger dramatiska.

Tack vare att John var Finlands sändebud i Japan blev japanerna väl insatta i Ålandsfrågan när den kom upp i Nationernas förbund. Frågan kunde där lösas till Finlands fördel.

Johns dröm om ett eget jordbruk blev verklighet 1926 då han blev hemmansägare till Kila lägenhet i Öby som då hörde till Bromarf socken. Han hade något att se framemot när de tre åren som diplomat i Japan var över.

Gustaf John Ramstedt.
Foto: Finna.fi, Salong Strindberg, Museibyrån, Historiska bildsamlingen.


Gustaf John Ramstedt blev känd i fjärran länder som språkforskare, trots detta är han knappt känd i sitt eget hemland. I dagens Finland då språkkunskaper nästan bara begränsar sig till modersmålet och engelska förtjänar John Ramstedt att uppmärksammas. Förutom sitt modersmål svenska behärskade han också finska, japanska, koreanska och ett dussintal andra språk.

John Ramstedt avled i Helsingfors 1950. Prosten V. Forsman framhöll i talet vid hans kista: ”Hos Gustaf John Ramstedt fanns en smittande glädje, en fördragsamhet som genom prövningar utvecklats till en djup förståelse för andra människor och en sorglöshet som kom sig av den. Ty fördragsamhet och mildhet är alltid och överallt en bättre skyddsmur än grovhet och hat”.

Text: Synnöve Mansikkaniemi

Källa:
Anna Lena Bengelsdorff: En mongolsjäl i professorsrock, Gustaf John Ramstedt

Läs mer om Gustaf John Ramstedts äventyr!