Simundervisning - Uintiopetus


 Barnens dag och simpromotion 1955 i Fiskars. På lastbilsflaken sitter Fiskars hornorkester. Kortegen startade vid samlingslokalen och åkte till simstadion vid Degersjö. Byggnaden längst t.v. är vagnslidret; sedan stall-byggnaden med tornuret och t.h. nya kasernen (Fiskars museums bildsamling).


(Ekenäs Fotoklubb, Viveka Rabehl)
Dagens simundervisning sker till största del vid Ekenäs simhall.


I slutet av 1920-talet blev simundervisning en viktig del av Samfundet Folkhälsans (grundat 1921) verksamhet. Med lek, gymnastik och rörelse inledde man först kampen mot tuberkulos. Enligt statistiken drunknade år 1936 inalles 89 barn och siffran blev allt dystrare år för år. Folkhälsan tog ansvar för att starta simundervisning. Den första livräddningskursen ordnades 1937 och den populära kursen var sedan dess återkommande. Säkerhet, utrustning och underhåll på badstränder på svenskspråkiga orter förbättrades. På 1950-talet ansvarade Folkhälsan nästan helt ensam för simundervisning i Nyland och Åboland.

1880-luvun alkupuolella oli Suomeen kotiutunut Ruotsista uimapromootiot, joissa akateemisten esikuvien mukaan jaettiin uimareille laakeriseppeleitä ja uimamerkkejä. Kuvassa uimapromootioon Degersjön rannalle matkaava seurue vuodelta 1955 Fiskarsissa. Meidän päivinämme perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan uimataidon alkeet opetetaan koulussa 1–2 luokan aikana.