Barnlekar - Lastenleikit


Koddare i Rifbacka, Bromarv (Stejskal, Maximilian 1935, Finna SLS).


Skolelever vid Billnäs skola vid den populära spindelgungan.
(Ann-Marie Lindqvist)


Största delen av de urgamla lekarna är förutbestämda och de följer en viss regel för hur leken löper. Blindbocksleken var känd redan i Egypten och Grekland och den är avbildad i väggmålningar och i grekisk keramik. Vid fester som jul, midsommar eller bröllop samlades man omkring sång och lek. Men i fattigare förhållanden var livet givetvis ofta annorlunda. Då Fiskarsbon Kalle Wiman började sitt yrkesliv som 9-åring i mekaniska verkstaden och gjuteriet, uteblev leken ofta. Då barn som arbetskraft förbjöds omkring 1900-talet blomstrade barnlekar upp. Trots det måste barn i fattiga familjer delta i familjens försörjning och trångt boende drev barnen ut på gatorna. I urbana miljöer samlades stora barnaskaror på bakgårdar till höghus för att hänge sig till lekens glada yra. 

Kuvan leikissä Refbackassa Bromarvissa on lumeen piirretty kahdeksikko. Kiinniottajaksi nimetty leikkijä joutui kuvion reunaviivoilta ottamaan kiinni kuvion ulkopuolella juoksevia lapsia. Kiinnijoutunut tuli vuorostaan pyydystäjäksi. Kuvan leikki on urheilullinen ja kestävyyttä vaativa. Leikkien, liikkumisen ja laulun on osoitettu parantavan koulukypsyyttä ja olevan tehokasta tunnekasvatusta. Tietokonepeleissä hävinnyt useimmiten ”kuolee ”mutta perinneleikeissä vuoroin voitetaan, vuoroin hävitään.