Stationssamhälle - Asemayhdyskunta


Stugan uppe på backen var vaktstuga där grindvakten bodde med sin familj troligen från 1892. Vakten skulle vakta den låsta rågrinden, ta emot betalning för passage och öppna. Grinden stod i rån mellan Kila by och Billnäs bruk, som ägdes av Fridolf Hisinger (Hembygdsarkivet/ Lokalarkivet Arresten).


 (Ekenäs Fotoklubb, Roland Öster)

Gränsen mellan två verkligheter i Billnäs och Karis, eller ett försök att upprätthålla en sådan, speglades av ett råmärke i terrängen. Karis hade som stationssamhälle stigit in i det förmoderna. Det var ett hot mot den patriarkaliska kontrollen som tillämpades i Billnäs. Brukspatronen, friherre Fridolf Leopold Hisinger hade anlagt en gräns, en rågrind över bruksvägen vid gränsen mellan samhället och brukets marker. Den kan ses som en symbolisk gräns mellan det moderna samhället och det patriarkaliska bruket. En avgift skulle betalas för att passera råmärket. På bilden syns vaktstugan där grindvakten bodde.  

 Karjaa oli esimoderni 1900-luvun alussa ja asukkaita oli henkikirjojen mukaan 3974 (1910). Siellä oli kuutisenkymmentä kauppaa, vaatetehdas, elokuvateatteri, pankkeja, rukoushuoneita, nuorisotalo, tori, sähkövalaistus, katuja ja puistoja. Karjaan tarjoamat palvelut ja rautatieyhteydet Helsinkiin saattoivat houkutella maaseudun työntekijöitä suurempiin keskuksiin. Billnäsin ruukkiyhteiskunnassa oli työntekijöille tarjolla kaikki palvelut kehdosta hautaan: asunnot, terveyshuolto, koulut, kirjasto, yhdistystoiminta. Osallisuus tähän hyvään edellytti saumatonta yhteistyötä ruukinpatruunan kanssa.