Suomeksi

Utställningar:

 

Tisdagen 14.5.2019 öppnades arkivets nya utställning Trädgårdsstaden Karis - Puutarhakaupunki Karjaa. Utställningen handlar om Karis centrum som ursprungligen var ett samhälle som växte upp kring järnvägsstationen i Kila by. Stationssamhället planerades av lantmäteriingenjör Volmar Svaetichin. Svaetichin tillämpade en del av idéerna inom "Garden City-ideologin" på stationssamhället. Den första officiella stadsplanen över Karis köping, utformad av Carolus Lindberg, godkändes 1934. Planen omformades av Hilding Ekelund, Birger Brunila och andra arkitekter. I dag kan man ännu se spår av trädgårdsstadstänket i t.ex. i kvarteren kring Parkgatan, Villagatan, Berggatan och Södra Ågatan.

 

 

 

 

 
 

I busstationens vänthall:

Fotoförstoringar berättar om Arrestens närmiljö innan Fokus byggdes 1973.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 22.5.2019