Vad är Arresten?

Ett lokalarkiv är ortens kollektiva minne.

Det består av föreningars, gårdars, familjers och privatpersoners material.

Även till synes obetydliga spår av det förflutna kan vara värdefulla för forskning och för förståelsen av människan.

 

                               

 

Den bild av hemorten som förmedlas av offentliga arkiv blir lätt mager och ensidig. Den handlar mest om statistik och myndigheternas åtgärder. Vill man göra historien levande behövs material av mer privat och personlig natur.