Arrestens utställningar

 

 

Arkivet skapade under sina 15 år i Fokushuset regelbundet utställningar av bilder

ur samlingarna med kort text till. Utställningarna hade olika teman,

t.ex. Trädgårdsstaden, Barn i Karis, Karis 1918, Runar Bäckström.

Utställningarna kan lånas avgiftsfritt.