Lokalarkivet Arresten

är ett allmänt arkiv för privat material.

Lokaliteterna och samlingarna är i staden Raseborgs ägo.

Föreningen Gardberg Center rf upprätthåller verksamheten med en anställd arkivföreståndare och bidrar också med talkoinsatser vid behov. Föreningen har även huvudansvaret för den utåtriktade verksamheten vid arkivet.

 

Instruktion för Arresten

 


Också Arresten har sin historia...

Lokalarkivet Arresten/ Paikallisarkisto Aresti startade år 2005 som ett samarbete mellan Karis stad och föreningen dåvarande Pro Gardberg Center. Samarbetet fortsätter också i staden Raseborg.

Arkivet grundades som ett arkiv för Karis med omnejd, men numera tas arkivmaterial vid behov emot från hela Raseborg. Arkivet fanns i 15 år i det tidigare polishäktet i Fokus hus vid Centralgatan 90. Därav namnet! I de forna cellerna stod hyllor med arkivmappar i långa rader.

 

I augusti 2020 flyttades arkivet till arkivutrymmena i Dalgatan 11. För närvarande uppgår samlingarna till ca 110 hyllmeter. Bildarkivet består av omkring 20 000 bilder, dessutom finns ljudupptagningar. Nytt material tas emot kontinuerligt.

Administrationen finns i Transformatorn, Högbergsgatan 3 i Karis.