Lokalarkivet Arresten

är ett allmänt arkiv för privat material.

Lokaliteterna och samlingarna är i staden Raseborgs ägo.

Föreningen Gardberg Center rf upprätthåller verksamheten med en anställd arkivföreståndare och bidrar också med talkoinsatser vid behov. Föreningen har även huvudansvaret för den utåtriktade verksamheten vid arkivet.

 

Instruktion för Arresten

 


Också Arresten har sin historia...

Lokalarkivet Arresten/ Paikallisarkisto Aresti startade år 2005 som ett samarbete mellan Karis stad och föreningen dåvarande Pro Gardberg Center. Samarbetet fortsätter också i staden Raseborg.

Arkivet grundades som ett arkiv för Karis med omnejd, men numera tas arkivmaterial vid behov emot från hela Raseborg. Arkivet finns inrymt i det tidigare polishäktet i Fokus hus vid Centralgatan. Därav namnet!

I de forna cellerna står numera hyllor med arkivmappar i långa rader. För närvarande uppgår samlingarna till ca 100 hyllmeter. Bildarkivet består av omkring 20 000 bilder, dessutom finns ljudupptagningar. Nytt material tas emot kontinuerligt.