Donation av material

Material som doneras till Arresten ordnas och förtecknas.
Därefter finns handlingarna tillgängliga för intresserade forskare under vetenskapligt ansvar. 

Blankett för donationsavtal

 

Deposition av material

Det är också möjligt att deponera material i arkivet. Materialet deponeras då i 5 år varefter det är arkivbildaren som ska förnya avtalet. I annat fall övergår materialet i arkivets ägo.

Om det deponerade materialet uppordnats i arkivet och därefter av arkivbildaren flyttas bort från arkivet, kan arkivet kräva en ersättning för utfört arbete.

Blankett för depostitionsavtal