Suomeksi

Tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland
Redaktionsrådet: Styrelsen
Beatrice Blåfield, redaktör, beatrice.blafield(at)gmail.com, tfn 044 022 2483
 

Syftet med Ta Plats är att:

- öka kännedomen om lokalsamhället

- engagera lokalhistoriskt forskande och skrivande

- erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i

- bevara lokalsamhällets minne och lyfta fram fruktbara frågeställningar  

- gemensamt träna upp skrivarförmågan och ett lokalhistoriskt angrepssätt.

  

Medverkande (55 st) i Ta Plats 1-14 i ordningsföljd (asterix om fler än ett bidrag):

Torsten Bergman*
Kim H Björklund*
Inga Björk
Britta Lindblom
Asta Seppänen*
Kaj-Mikael Wredlund*
Sonja Harju*
Anders Lindholm
Carita Sundell*
Per-Olof Blomqvist*
Gunilla Lindholm*
Robert Lindberg*
Hans Wikström
Ulrika Wikström
Synnöve Mansikkaniemi*
Johan Pyy
Lars Nyberg (tidigare opublicerat)
Ture Wester*
Christer Kuvaja*
Heikki Mansikkaniemi
Gurli Nurmi (nytryck)
Ulla Blomgren
Beatrice Johansson*
Antti Hernesniemi*
Håkan Hellberg*
Holger Wickström*
Stefan Nylander
Svante Lindholm*
Gunnar Lundqvist
John Gardberg (ur arkivet)
Henrik Ekberg*
Matias Kaihovirta*
Anita Valtonen*
Irja Bergman*
Börje Broberg 
Jan-Erik Till*
projektgrupp i Karis-Billnäs gymnasium* 
Kaj Grundström* 
Hjalmar Blomqvist (nytryck)
Göran Fagerstedt*
Gunnel Lindberg
Erik af Hällström (nytryck)
Gun Spring*
Kaja Grönlund
Marketta Wall
Lars Karlsson
Kim G Björklund*
Yngve Malmén*
Solveig Eriksson*
Armas Appelgren
Folke Wikström*
Jerker Örjans*
Beatrice Blåfield*
Markku Mansner
Christina Harling*
Charlotta Svenskberg/Textfabriken
Karola Holmström*
Thua-Lill Eliasson
Frida Nyberg
Marina Eker-Geust
Benita Malmberg
Christian Holm
John Vikström
Emina Arnoutovic
Holger Wester
Gun Herranen
Patrik Nyman
Jan-Erik Wiik
Carl-Johan Sandberg
Torsten Söderström
Olof Selroos
Frej Sjöman
Janina Öhman
Rolf Johansson
Christoffer Holm
Mauri Ojala
Alfred Hackman (referat)

Sidan uppdaterad 2.2.2017