Paikallisarkisto Arestin kokoelmien käytön säännöt

Yleiset säännöt:

 • Asiakkaita ja vierailijoita pyydetään kirjoittamaan nimensä Arestin vieraskirjaan.
 • Uusien tutkijoiden tulee täyttää tutkijakortti, jossa tutkija sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
 • Tutkijasaliin saa viedä tarpeelliset muistiinpanovälineet sekä kannettavan tietokoneen.
 • Henkilökunta ottaa aineiston esiin. Asiakkaat saavat liikkua arkistotiloissa ainoastaan henkilökunnan luvalla.
 • Arkistokokoelmat ovat vapaasti käytettävissä, ellei lahjoittaja/tallettaja ole muuta määrännyt.
 • Aineistoa ei anneta lainaan, sitä voi tutkia vain Arestin tiloissa.

 

Aineiston käsittely:

 • Käsittele aineistoa varoen. Älä tee muistiinpanoja aineiston päällä.
 • Pidä kerrallaan vain yksi arkistomappi avoimena.
 • Säilytä mapissa aineiston alkuperäinen järjestys.
 • Arkistomateriaalin läheisyydessä ei saa syodä tai juoda.
 • Valokuvien ja muun aran aineiston suojelemiseksi pitää niitä käsitellessä käyttää puuvillakäsineitä.
 • Aineistoa voi kopioida henkilökunnan luvalla, edellyttäen ettei kokoelmaa koske kopiointikielto. Kopiointi ei saa vaurioittaa alkuperäisaineistoa. (maksut: katso erillinen hinnasto)

 

Oikeus käyttää aineistoa:

 • Arkistomateriaalin sisältämiä tietoja ei saa käyttää kyseisen henkilön, tai hänen läheistensä vahingoittamis- tai loukkaamistarkoituksessa.
 • Arkistomateriaalia julkaistessa on arkiston nimi mainittava.
 • Asiakas on itse velvollinen noudattamaan tekijänoikeuslakia arkistomateriaalia julkaistessaan.
 • Aresti toivoo saavansa yhden kappaleen julkaisuista, jotka kokonaan tai osittain pohjautuvat sen kokoelmiin.