Aineiston lahjoitus

Arestiin lahjoitettava aineisto järjestetään ja luetteloidaan.

Sen jälkeen aineisto on tutkijoiden käytettävissä tieteellisellä vastuulla.

 

Lahjoitussopimus-lomake

 

Aineiston tallettaminen

On myös mahdollista tallettaa aineistoa arkistoon. Aineisto talletetaan viideksi vuodeksi, jonka jälkeen arkistonmuodostajan tulee uusia sopimus. Muussa tapauksessa aineisto siirtyy arkiston omistukseen.

Jos arkistonmuodostaja siirtää arkistossa järjestetyn aineiston pois arkistosta, voi arkisto vaatia korvauksen tehdystä työstä.

 

Talletussopimus-lomake