Tervetuloa Gardberg Centeriin!

Gardberg Center on paikallishistorian harrastusta edistävä keskus, joka sijaitsee Raaseporissa, ja sen tehtävä on saattaa yhteen harrastelijahistorioitsijat ja ammattitutkijat. Edellisillä on kotiseutu- ja paikallistuntemusta, jälkimmäisillä metodiset valmiutensa ja laajempi näkökulma historiantutkimukseen. Yhteistyön tuloksena syntyy uusia näkökulmia ja uutta tietoutta paikallisyhteisön menneisyydestä sekä enenevä arkistointia, dokumentointia ja paikallishistoriallisten lähteiden käyttöä. Tavoitteena on kehittää parempia edellytyksiä monikulttuuriselle yhteiskunnalle ja menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden väliselle vuorovaikutukselle

Pro Gardberg Center r.f. perustettiin joulukuussa 2004 tarkoituksena luoda Gardberg Center, paikallishistorian ja kulttuurin keskus. Keväällä 2011 yhdistyksen nimi pelkistettiin muotoon Gardberg Center r.f.

Yhdistys perusti 2005 paikallisarkiston Fokuksen rakennuskompleksin Keskuskadulle. Arkisto pyrkii avoimuuteen ja ulospäin suuntautuvaan toimintaan, ja se pystyy vastaanottamaan uutta aineisto. Lue enmmän Arestista.

Yhdistys osti Karjaan kaupungilta kesällä 2007 Gardbergin talon osoitteessa Naapurinkatu 20. Lue enemmän Gardbergin talosta.

 

Sivu päivitetty 22.2.2013