Suomeksi

Tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland
Redaktionsrådet: Styrelsen
Beatrice Blåfield, redaktör, beatrice.blafield(at)gmail.com, tfn 044 022 2483
 

Syftet med Ta Plats är att:

- öka kännedomen om lokalsamhället

- engagera lokalhistoriskt forskande och skrivande

- erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i

- bevara lokalsamhällets minne och lyfta fram fruktbara frågeställningar  

- gemensamt träna upp skrivarförmågan och ett lokalhistoriskt angrepssätt.

  

Medverkande i Ta Plats 1-17 i ordningsföljd:
(Om du vill kolla vad en skribent skrivit om i något nummer, så kolla här genoim att klicka på respektive Ta Plats nummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 )

Torsten Bergman i nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Kim H Björklund i nr 1, 11, 17
Inga Björk i nr 1
Britta Lindblom i nr 1
Asta Seppänen i nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,    
Kaj-Mikael Wredlund i nr 1, 3,  
Sonja Harju i nr 1, 4, 6, 7, 9, 10,    
Anders Lindholm i nr 1,
Carita Sundell i nr 1, 3, 5, 6,   
Per-Olof Blomqvist i nr 1, 3, 5, 6, 8,  
Gunilla Lindholm i nr 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15   
Robert (Lindberg) Louhimies i nr 2, 11, 16,  17
Hans Wikström i nr 2,
Ulrika Wikström i nr 2
Synnöve Mansikkaniemi i nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16,        
Johan Pyy i nr 3
Lars Nyberg (tidigare opublicerat) i nr 3
Ture Wester i nr 3, 4, 5, 6,    
Christer Kuvaja i nr 4, 15, 17
Heikki Mansikkaniemi i nr 4
Gurli Nurmi (nytryck) i nr 4
Ulla Blomgren i nr 4
Beatrice Johansson i nr 4, 5, 6, 9, 10, 12     
Antti Hernesniemi i nr 4, 
Håkan Hellberg i nr 4, 11,  
Holger Wickström nr 4, 6, 9, 11, 14  
Stefan Nylander i nr 5, 8 
Svante Lindholm i nr 5, 6, 16 
Gunnar Lundqvist i nr 6, 
John Gardberg (ur arkivet) i nr 6, 
Henrik Ekberg i nr 6, 7,8.  
Matias Kaihovirta i nr 6, 7, 8, 9, 15   
Anita Valtonen i nr 6, 7, 8, 
Irja Bergman i nr 7, 8, 9, 11, 17, 12, 14, 15, 16, 17
Börje Broberg i nr 7, 
Jan-Erik Till i nr 12
projektgrupp i Karis-Billnäs gymnasium i nr 8, 9,   
Kaj Grundström i nr 8, 9 
Hjalmar Blomqvist (nytryck)
Göran Fagerstedt i nr 8, 9, 10, 15,  
Gunnel Lindberg i nr 8, 
Erik af Hällström (nytryck) i nr 8, 
Gun Spring i nr 8, 9, 
Kaja Grönlund i nr 8, 
Bo Lönnqvist i nr 8
Marketta Wall i nr 17, 9, 
Lars Karlsson i nr 9, 
Marita Karlsson i nr 9
Kim G Björklund i nr 9, 10, 15,16  
Yngve Malmén i nr 10, 11, 12, 16 
Solveig Eriksson i nr 10, 11, 12, 13,   
Armas Appelgren (dikt från 1928) i nr 11
Folke Wikström i nr 11, 12
Jerker Örjans i nr 11, 12
Beatrice Blåfield i nr 11, 12, 13, 15, 16, 17
Markku Mansner i nr 11, 
Christina Harling i nr 11, 13, 
Charlotta Svenskberg/Textfabriken i nr 12
Karola Holmström i nr 12, 15, 
Thua-Lill Eliasson i nr 12,
Frida Nyberg i nr 13
Marina Eker-Geust i nr 13, 
Benita Malmberg i nr 13, 16
Christian Holm i nr 13
John Vikström i nr 13, 14
Emina Arnoutovic i nr 14
Holger Wester i nr 14, 
Gun Herranen i nr 14, 
Patrik Nyman i nr 15
Jan-Erik Wiik i nr 15, 17
Carl-Johan Sandberg i nr 15
Torsten Söderström i nr 15
Olof Selroos i nr 15
Frej Sjöman i nr 15
Janina Öhman i nr 16
Rolf Johansson i nr 16
Christoffer Holm i nr 16, 17
Mauri Ojala i nr 16
Alfred Hackman (referat) i nr 16
Kim H Björklund i nr 16, 17
Bengt Nyman i nr 17
Berndt Holmström i nr 17
Bruno Lönnberg i nr 16,  17
Maj-Britt Heinström i nr 17
Ralf Friberg i nr 17
Hanna Lindberg i nr 17
Magnus Westerlund i nr 17
Jan Fast i nr 17
Nicolina Rosvall i nr 17
Sten Enbom i nr 17
Camilla LIndberg i nr 17

 

 

Sidan uppdaterad  9.1.2018