Ny verksamhetsassistent

Hej, jag heter Thomas Grönroos och jag är sedan 1.3.2020 deltidsanställd av föreningen Gardberg Center som verksamhetsassistent för ett år framåt.Föreningen fick möjlighet att anställa mig tack vare ett 100% lönestöd från TE-byrån.Jag har varit långtidsarbetslös och varit med i rehabiliterande arbetsverksamhet, så detta var en fin chans för mig att bli anställd igen.Jag har nu hand om bl.a.bokning av huset, underhåll i hus och trädgård, fakturering, samt marknadsföring och leveranser av tidskriften Ta Plats och boken om John Gardberg.Ta gärna kontakt med mig om ni är intresserade av huset, tidskriften, boken eller föreningen.Nya medlemmar är hjärtligt välkomna med.Jag kan nås på tel.044-9710275 och epost gardbergcenter@gmail.com

Hei, nimeni on Thomas Grönroos ja toimin 1.3.2020 alkaen Gardberg Centerin osa-aikaisena toiminta-assistenttina.Yhdistys on saanut TE-toimistolta 100% palkkkatukea jolla he pystyivät palkkaamaan minut vuodeksi.Olen ollut pitkäaikaistyöttömänä ja ollut mukana kuntouttavassa työtoiminnassa, joten tämä oli minullekin hyvä tilaisuus palata työelämään.Työtehtäviini kuuluu mm. talon vuokraus, talon ja puutarhan ylläpito, laskutus ja Ta Plats-lehden, sekä John Garbergista kertova kirjan markkinointi.
Ottakaa yhteyttä jos haluatte lisätietoa talosta, lehdestä, kirjasta tai yhdistyksestä.Otamme mielellämme vastaan uusia jäseniä.Minut tavoittaa puhelimitse 044-9710275 tai sähköpostitse gardbergcenter@gmail.com


 

Aktuellt ännu...

Boken om John Gardberg finns att köpas i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis, därutöver i Karaija i Ingå. 

Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
verksamhetsassistent 
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275

Boken om John Gardberg kan också beställas via nätbokhandeln:

Victor Wilson tilldelades ett stort pris av Svenska litteratursällskapet den 5 februari för boken 

En stor aktör i ett litet samhälle
John Gardberg 1899-1974
Läs prismotiveringen 
här:
 

Meri Arni-Kauttus lokalhistoriska essä behandlar aspekter som identiteter och kulturminnen i fallet Ekenäs. Läs här:


Senaste fjolårs Ta Plats innehåll:

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. 

 

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten